Jarné upratovanie mesta – rozmiestnenie kontajnerov

114

Mesto Púchov v súčinnosti s Podnikom technických služieb mesta s.r.o. Púchov oznamuje občanom, že v rámci akcie „Jarné upratovanie mesta“, sa bude rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov pre jednotlivé mestské časti, na uloženie objemového odpadu, riadiť nižšie uvedeným harmonogramom.

Individuálny zber nebezpečného a elektronického odpadu bude uskutočnený na základe požiadavky formou objednávky cez zástupcov jednotlivých miestnych častí. Následný zber nebezpečného a elektronického odpadu bude vykonaný individuálne v miestnej časti u nahlásených občanov.

Zodpovedný pracovník PTSM s.r.o.: Ing. Ladislav Halas, kontakt: 0905 770 140, alebo mail: halas@ptsmpu.sk.

MsÚ Púchov, foto: Slavomír Flimmel