Katarínska zábava členov zväzu zdravotne postihnutých

206

V sobotu 17. novembra 2023 sa stretli členovia a priatelia púchovskej ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých aj s pozvanými členmi z organizácií SZZP z Ilavy, Ladiec, Košeckého Podhradia, Visolaj, Sverepca na obľúbenej tradičnej (od r. 2012) KATARÍNSKEJ ZÁBAVE v DK Streženice. Všetkých v úvode všetkých privítal predseda Ján Petro a zablahoželal všetkým prítomným Katarínam. Po krátkych pozdravných príhovoroch primátorky mesta Kataríny Henekovej a predsedu TSK Jaroslava Bašku nasledovala vynikajúca tanečná zábava pri dobrej hudbe, skvelom občerstvení a nechýbala ani bohatá rôznorodá tombola.

Peter Farkaš
Foto: Slavomíre Flimmel