Krajská prehliadka Jednoty dôchodcov v prednese

107

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS), Krajská organizácia Trenčín, usporiadala 5. ročník Krajskej prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov JDS. Toto podujatie sa konalo v priestoroch Galérie M. A. Bazovského, na ktorom sa zúčastnili členovia JDS zo všetkých organizácií v kraji. Z našej púchovskej organizácii sa na tomto podujatí zúčastnili traja členovia. V prednese poézie sa zúčastnili: Vladimír Gabčo, ktorý získal 1. miesto a Anna Gajdošíková sa umiestnila na 3. mieste. Magda Boráková bola v skupine vlastnej tvorby s poviedkou zo života.

Vladimír Gabčo

Toto podujatie pre seniorov máva veľmi vysokú kvalitu a je úžasné, že takáto krásna a hodnotná prehliadka si získala určitú časť seniorov, ktorí sa tomu venovali v mladosti, a vlastne môžu medzi seberovnými prežívať krásu poézie a prózy, prípadne si vyskúšať svoju vlastnú tvorbu. Treba sa veľmi poďakovať usporiadateľom, ktorí túto akciu pripravujú, vždy je to na vysokej organizačnej aj umeleckej úrovni. Teraz to bolo v krásnej galérii – bol to bonus pre nás, že sme si mohli pozrieť aj vystavené obrazy M. A. Bazovského.

Anna Gajdošíková

Magda Boráková