Kto má rád kvety, je dobrý človek

119

Pred bytovkou č. 1155/6 na Ulici obrancov mieru je vzorne upravená kvetinová záhradka. O úpravu a sadenie rôznych kvetov a stromčekov sa vzorne stará obyvateľka bytovky. Pani Kebinská od jari do neskorej jesene sa venuje tejto práci s láskou. Kvety a stromčeky sú obložené bielymi kamienkami. Pohľad na upravenú záhradku je prekrásny v tôni kvetov si posedia obyvateľky na laviciach. Zo zadnej strany bytovky zas pani Jancíková sa stará o kvety počas celého roku. Prekopať, sadiť, polievať kvety je zaslúžená práca. Patrí im veľká pochvala. Do tretice, na opačnej strany Obrancov mieru 1095/23, prvý vchod zo zadnej strany bytovky je minizáhradka. Veľmi krásne upravené kvety ako do skalky sa menia podľa obdobia, dosádzajú sa nové. O to sa stará pani Husarková – Košík. Aj pivničné okná sú ozdobené kvetmi. Ťahavé muškáty ozdobujú schody, radosť sa pozerať. Na záver, aj na Sedlišti sú pracovité ženy, ktorým záleží na úprave okolia, tiež im patrí pochvala.

Božena Geischbergová, foto: Slavomír Flimmel