Marec, kúzelný Mesiac knihy

187

Mesiac marec sa už odjakživa spája nielen s príchodom jari, ale prebúdza v nás i túžbu po nových poznatkoch a vedomostiach.

O tom, že marec je mesiacom kníh, ste už iste počuli. Prečo si „Mesiac knihy“ pripomíname práve v marci? Marec bol vyhlásený ako Mesiac knihy v roku 1955, na počesť významného slovenského spisovateľa Mateja Hrebendu (Hačavského). Spisovateľ Hrebenda bol známy ako šíriteľ slovenskej a českej knihy a zachránil mnoho kníh pred pálením, čím prispel ku vzniku knižníc – a ako paradoxne, narodil sa a zomrel v rovnakom mesiaci, marec. Rovnako patrí k marcu aj Týždeň slovenských knižníc, vyhlásený Slovenskou asociáciou knižníc v roku 1999, ktorý si už tradične pripomíname posledný marcový týždeň.

Pri príležitosti Marca – mesiaca knihy Vám prinášame ďalšiu novinku. Je ňou projekt – Adoptuj si knihu! Ako to funguje? Ak máte doma knihu (max. 2 kusy), ktorú už nepotrebujete a chcete jej dať „druhú šancu“, bude možné ju priniesť do Mestskej knižnice Vladimíra Roya a zároveň si môžete „adoptovať“ inú. Možno aj Vy nájdete skrytý poklad v podobe voňavej knihy.

Okrem toho ponúka Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove aj jedno malé lákadlo, prečo si založiť preukaz v knižnici a zažiť tak kúzlo s požičanou knihou? Mestská knižnica odpúšťa v marci poplatky pri registrácii nových používateľov.

„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“ (J. A. Komenský)

Pripomíname, že v spolupráci s Mestom Púchov stále prebieha detská literárna súťaž „Čarovanie perom“, ktorá bude vyhodnotená začiatkom apríla. Každý týždeň vyberieme do marcového vydania novín príspevky zapojených súťažiacich, počet sa bude odvíjať od rozsahu jednotlivého príspevku, čo znamená, že možno zopár textov nájdete aj v aprílových Púchovských novinách, keďže literárnych textov prichádza každým dňom viac a viac. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie originálne poviedky, rozprávky či básne.

Daniela Gabrišová, vedúca OŠaSV, foto: S. Flimmel