Nová publikácia Púchov z neba už v predaji

208

Nová publikácia Púchov z neba má za cieľ prispieť k rozvoju cestovného ruchu. Publikácia môže byť vhodnou pomôckou aj pre vyučovacie predmety dejepisu či zemepisu.

Púchov a okolie z neba je ďalším titulom z edície Slovensko z neba a leteckú posádku čakal ďalší zaujímavý, aj keď rozlohou menší okres, v ktorom zachytili zaujímavosť regiónu. Špecifikom malého regiónu je to, že na pomerne malej ploche, kde jedna obec susedí s ďalšou, je pre posádku niekedy dosť náročné urobiť rôznorodé zábery. Keďže región Púchova a jeho okolia je hornatá krajina tvorená CHKO Biele Karpaty, pohorím Javorníky, CHKO Strážovské vrchy alebo vinúcim sa Váhom núdza o pestré zábery naozaj nebola.

Preleťte sa s publikáciou z juhu na sever a zo západu na východ, údoliami a kopcami, lúkami či lesmi a spoznajte našu krajinu z vtáčej perspektívy. V publikácii nájdete aj množstvo historických informácií, ktoré sú sprevádzané krásnymi leteckými fotografiami ako napríklad zrúcaninou hradu Lednica alebo kaštieľom v Lednických Rovniach.

Nájdete tu fotografie zachytávajúce priemyselný rozvoj a taktiež pohľad na zmenu dopravnej infraštruktúry ako napríklad novej železničnej trate vedenej cez Nimnickú priehradu. V knihe sa nachádzajú obce: Púchov, Dohňany, Lednické Rovne, Dolné Kočkovce, Mestečko, Lednické Horovce, Beluša, Záriečie, Kvašov, Visolaje, Vydrná, Lednica, Horovce, Mojtín, Lúky, Nimnica, Lazy pod Makytou, Dolná a Horná Breznica, Streženice, Lysá pod Makytou a Zubák.

V publikácii je použitých 120 fotografií z celého okresu, text je písaný v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Tlač publikácie je jednorazová záležitosť, kom preto limitovaná edícia a počet kusov k predaju je množstevne obmedzený. Cena jedného výtlačku je 24,99 €.