Martin na bielom koni prišiel na pešiu zónu

1258

V piatok 11. novembra bolo sv. Martina a púchovské deti spolu s rodičmi privítali Martina na bielom koni pred katolíckym kostolom a neskôr aj na pešej zóne. Do mesta sa po vynútenej prestávke vrátilo obľúbené podujatie VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE – MARTIN NA BIELOM KONI. Akciu moderoval riaditeľ Púchovskej kultúry, s.r.o. Pavol Pivko, ktorý okrem Martina na koni predstavil divákom na zaplnenej pešej zóne deťmi veľmi obľúbené postavy – Zahrajka zo Spievankova a myšku Elišku.

Púchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír Flimmel