Medzinárodná súťaž Zimného kvarteta spojená s Púchovskou uzlovačkou

163

V meste Púchov sa dňa 4.3.2023 uskutočnil medzinárodný športový deň mladých hasičov, ktorý usporiadal Dobrovoľný hasičský zbor mesta Púchov s Českým hasičským zborom Starý Lístkovec – Brno za spolupráce Slovenských hasičských zborov DHZO Šuňava, DHZO Hranovnica a Slovenským zväzom hasičského športu pod názvom Zimne halové kvarteto.

V deň súťaže pred športovou arénou STC začínali parkoviska praskať vo švíkov a v hale to bolo ako v mravenisku. Taká udalosť tu už dávno nebola – nahlásených pretekárov bolo 405 a mnoho vedúcich, trénerov, rozhodcov a domácich organizátorov. Konečne prišla 10.00 hodina, kde sa to všetko nástupom začínalo, aby sa taká veľká účasť zmestila do stanoveného limitu. Súťaž otvoril domáci predseda DHZM Púchov Jozef Ridzik st. s veliteľom súťaže Alexandrom Filipčikom SDH Starý Listkovec a pozvanými hosťami – medzi ktorými boli poslanec MsZ PaeDr. Miroslav Kubičár, ktorý zastúpil p. primátorku JUDr. Katarínu Henekovú, predseda Slovenského zväzu hasičského športu Ing. Ján Borievka, predseda územného celku DPO SR pre Púchov Pavol Papuča, veliteľ DHZM Púchov Ing. Michal Koukal, Ing. Jaroslav Kapusniak z Vysokej školy v Žiline, odbor požiarna ochrana. Moderátor akcie bol Ing. František Ďurkáč a časomieru na kvartete zabezpečoval Petr Dvořák z Listkovca.

Súťaž sa mohla začať na oboch stranách haly. Na jednej kvarteto na druhej medzinárodná uzlovačka. Súťaž sa skladala z 11 kategórií + uzlovačka. Slovensko zastupovalo 13 družstiev: Púchov, Hranovnica, Šuňava, Senica, Harichovce, Spišská nov Ves, Kolarovice, Hlinik nad Váhom, Podvysoká, Letanovce, Danišovce, Spišská Teplica a Kanianka. Je to prvý krát na Slovensku, čo sa táto akcia uskutočnila. Zároveň patri veľké poďakovanie naším deťom za pekné výkony, ďalej dobrovoľnému hasičskému zboru mesta Púchov za organizačnú činnosť, p. primátorke JUDr. Kataríne Henekovej za reprezentačné predmety mesta Púchov a všetkým organizátorom z Českej republiky, p. riaditeľke PaeDr. Alene Strýčkovej s CVČ Púchov, ktorí na tom podujatí pracovali, ako i všetkým, čo podporili túto náročnú akciu v našom regióne.

Výsledky športovej disciplíny kvarteto

Prípravka:

1. miesto Nedašov A 76,81

2. miesto Nedašov B 78,91

3. miesto Vizovice 99,76

Najmladší žiaci:

1. miesto Vladislav 62,68

2. miesto Markvartice 70,69

3. miesto Panská Lhota 72,87

Mladši žiaci:

1. miesto Heřmanice 56,87

2. miesto Markvartice 57,85

3. miesto Lelekovice 59,21

Starší žiaci:

1. miesto Hrdibořice 53,35

2. miesto Ostrošska Lhota 54,84

3. miesto Mokré Lazce 55,49

Najstarší žiaci:

1. miesto Heralec 47,87

2. miesto Těrlicko Hradište 48,13

3. miesto Panská Lhota 49,60

Dorastenci:

1. miesto Stará Seč 44,41

2. miesto Milotice nad Bečvou 46,15

3. miesto Chvalovice 46,15

Dorastenky:

1. miesto Dolní Životice 49,98

2. miesto Panská Lhota 50,37

3. miesto Hranovnica 50,64

Zmiešaný dorast:

1. miesto Mokré Lazce A 47,91

2. miesto Neplachovice 48,30

3. miesto Mokré Lazce B 51,09

Juniori chlapci:

1. miesto Markvartice 44,65

2. miesto Hranovnica 44,86

3. miesto Těrlicko Hradište 45,20

Juniorky dievčatá:

1. miesto Kojetice 49,78

2. miesto Těrlicko Hradište A 51,34

3. miesto Těrlicko Hradište 52,85

Juniori zmiešane družstvo:

1. miesto Ostrošská Lhota 47,67

2. miesto Spišská Teplica 47,85

3. miesto Dolní Životice 49,28

Výsledky medzinárodnej uzlovačky

Uzlovačky sa zúčastnilo 110 pretekárov

Kategória dievčatá:

1. miesto Púchov Simona Sečkárová 16,29

2. miesto Markvatice Nikola Musilová 16,47

3. miesto Hermanice Johana Žmoliková 17,20

Kategória chlapci:

1. miesto Púchov Alexander Ridzik 17,02

2. miesto Púchov Matej Valach 17,90

3. miesto Púchov Max Chovanček 18,40

Jozef Ridzik st., predseda DHZM Púchov
Foto: Slavomír Flimmel a DHZM Púchov