Mesiac lesov v knižnici s deťmi zo 6. zboru skautov a skautiek Púchov

100

Posledný aprílový piatok privítala Mestská knižnica Vladimíra Roya po prvýkrát deti zo 6. zboru skautov a skautiek Púchov. A čo zaujímavé sme si pre nich pripravili? Nakoľko sme si práve v Apríli pripomínali mesiac lesov, čítali sme príbehy, ktoré sú s lesmi úzko späté. Porozprávali sme sa o význame stromov a nechýbali ani aktivity spojené s touto tématikou.

Deti sa započúvali do zaujímavej knižky od Petra Wohllebena: „Počuješ rozprávať stromy?“ Dozvedeli sa aj to, ako stromy dýchajú, ako sa rodia malé stromčeky, ale aj ako stromy vedia, kedy prichádza jar. Po každej téme deti odpovedali na otázky, kde sa zároveň uistili, ako porozumeli textu. Deti boli veľmi šikovné a na všetky otázky vedeli hneď reagovať.

Potom mali malé skautky a skautíci úlohu priradiť obrázky listov a plodov k správnej fotke stromu. Aj táto úloha bola pre nich hračka. Nakoniec sme sa presunuli do Mestského parku, kde ich čakali ďalšie zaujímavé vonkajšie aktivity, ktoré im už nachystala pani Kralová zo skautského oddielu. Deti boli spokojné a bolo vidieť, že tento deň bol pre nich naozaj zážitkový. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia u nás.

Mestská knižnica V. Roya