Mesiac úcty k starším v Horných Kočkovciach

165

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Horných Kočkovciach zorganizovala stretnutie dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Akcia sa konala v piatok 20. októbra v priestoroch firmy Mikona. Členov Jednoty dôchodcov prišla pozdraviť poslankyňa mestského zastupiteľstva Irena Kováčiková. Predsedníčka základnej organizácie Elena Gelnarová vo svojom úvodnom prejave okrem iného uviedla:

„Ľudský život je ako kniha – má svoj úvod, pokračovanie aj záver. Míňajú sa roky mladosti až napokon pominú. Blíži sa staroba. Staroba sa nás týka. Je prirodzenou súčasťou nášho života. Práve mesiac október je mesiacom úcty k starším a pripomína spoločnosti, aby si uctila seniorov a dala im najavo svoju náklonnosť. Začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Staroba však nie je choroba. Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity. Dôležitá je kvalita života, sociálne prostredie i samotný postoj seniora.

Kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie. Nedostatok sociálnych kontaktov môže starším ľuďom spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne stavy a nálady, mrzutosť a zatrpknutosť. Preto sa aj my dnes v tomto mesiaci spolu stretávame. Stretávame sa aj so zástupcami mesta, aby sme im poďakovali za starostlivosť o nás. Poprajme si všetci navzájom, aby sa nám dostáva od našej spoločnosti toľko úcty, vďaky aj starostlivosti, koľko sme si svojou prácou v prospech našej spoločnosti zaslúžili.“