Mesto dokončilo výstavbu lesnej učebne v lesoparku

169

Nová lesná učebňa, ktorá vznikla ako ďalší bod púchovského LESOPARKU LACHOVEC, bola dokončená zo strany dodávateľa  koncom mesiaca júl. Vedenie mesta verí, že lesná učebňa nájde svoje využitie pre deti a mládež nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu pri výučbe prvouky a prírodovedy, ale i pri mimoškolských aktivitách našich mladých včelárov či skautov.

MsÚ