Mesto Púchov opäť organizuje očkovanie proti COVID-19

73

Mesto Púchov v spolupráci so súkromnou zdravotnou spoločnosťou Váš lekár, s. r. o. organizuje očkovanie vakcínou PFIZER-BIONTECH pre všetkých záujemcov o vakcináciu vo veku 16+.

REGISTRÁCIA JE MOŽNÁ CEZ ONLINE REGISTRAČNÝ FORMULÁR

DO 31.8.2021 (utorok) DO 23:59 HOD.

Pre hladký priebeh očkovania odporúčame priniesť si vyplnené tlačivá – Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní a Dotazník – Anamnestické otázky pre pacienta, ktoré sú k dispozícií na webe mesta a na informáciách na prízemí budovy mestského úradu. Okrem toho je potrebný občiansky preukaz a preukaz poistenca.

Pokiaľ nemáte možnosť sa zaregistrovať online, prineste svoje registračné údaje v zalepenej obálke na informácie mestského úrade – my Vás zaregistrujeme. V prípade akýchkoľvek informácií kontaktujte informátora mestského úradu: 
+421 42 465 08 31

MsÚ Púchov, foto: pixabay