Mikuláš v materských školách

261

V piatok 6. decembra 2019 dopoludnia zavítala do všetkých mestských materských škôl primátorka Katarína Heneková so sprievodom a deťom doniesla mikulášske balíčky. Deti sa pred návštevou z radnice predviedli detskými básničkami, vtipmi, piesňami a tancom.

MŠ Chmelinec

MŠ Mládežnícka

MŠ Požiarna 1292 – elokované pracovisko

MŠ Požiarna 1292

MŠ Požiarna 1291

MŠ 1. mája

MŠ Nosice

MŠ Slovanská