Mikuláš v MŠ so ZŠ Slovanská

467

…Konečne je tu december, posledný mesiac v roku
 deťom sa plnia detské sny, dospelí majú slzu v oku…

Tak, ako po iné roky, aj tento sme sa v našej materskej škole tešili na príchod Mikuláša. Celý týždeň sme sa na jeho príchod pripravovali – zdobili sme stromčeky aj priestory materskej školy, nacvičovali program. V piatok 6. decembra sme ho od rána vyzerali. Prišiel aj so svojou družinou – čertom a anjelom. A nesklamal. Priniesol nám dobrú náladu a pravdaže balíčky. Veľká vďaka pri príprave patrí členom OV v Horných Kočkovciach, hlavne p. Ing. Riškovi a aj p. Jankurovi. Dobrá nálada nás neopustila ani po ich odchode na Mikulášskej diskotéke. Pekné dopoludnie ukončila p. primátorka Heneková, ktorej sme predviedli svoj program a ona nás tiež odmenila balíčkami. Popoludní materská škola ožila veselou vravou, ale aj slzičkami šťastia a dojatia. Na Mikulášskej besiedke deti rodičom nadelili „balíček“ v podobe programu plného básní, piesní, tancov. Boli sme na deti veľmi pyšní. Nielen my, učiteľky, ale aj rodičia. V sobotu 7.12. deti svojim programom potešili divákov na Mikulášskom jarmoku a tým im spríjemnili tento predvianočný čas.

Kolektív učiteliek MŠ Slovanská