Ministerka Gabriela Matečná na návšteve v Mestečku

693

Poľnohospodárske družstvo Mestečko a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Považská Bystrica zorganizovali dňa 24.1.2020 pracovné stretnutie s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou. Témou jej pracovného výjazdu v našom regióne bolo udržanie a rozvoj poľnohospodárskej výroby v podhorských a horských, či inak znevýhodnených oblastiach s dôrazom na živočíšnu výrobu. Okrem spomínaných výrobných tém sa ministerka venovala aj problematike potravinovej sebestačnosti, tvorbe pridanej hodnoty spracovaním poľnohospodárskych komodít a iným aktuálnym otázkam dôležitých pre sektor pôdohospodárstva.

Program pracovného výjazdu pozostával zo stretnutia ministerky s vedením Poľnohospodárskeho družstva Mestečko a prehliadky výrobných priestorov (kravína a mliekárne) družstva v Dohňanoch. Ministerka G. Matečná predstavila zástupcom médií nový projekt, ktorý jej ministerstvo nedávno podporilo. PD Mestečko je chovateľom dobytka, oviec, kôz a výrobcom mlieka a mliečnych výrobkov. Chce ponúknuť spoločné výrobky s menšími výrobcami cez kamenné predajne a e-shopy širokej verejnosti. Účastníci projektu (okrem PD Mestečko chovateľka Janka Balušíková z Domaniže, výrobca džemov Jaroslav Drienik z Lysej pod Makytou a včelár Milan Gášek z Vydrnej) budú v predajniach ponúkať spoločné výrobky s cieľom zlepšiť ich odbyt aj mimo nášho regiónu. Predseda predstavenstva PD Mestečko Peter Ježo sa k projektu vyjadril: „Momentálne sme v prípravnej fáze, tento rok začíname rozširovať prevádzku a riešime obstaranie technológie. Budeme mať tri pojazdné chladiarenské predajne a kamennú vzorkovú predajňu v Mestečku. Okrem toho bude fungovať aj e-shop“.

Stretnutia s ministerkou G. Matečnou sa zúčastnila aj prednostka Mestského úradu Púchov Iveta Brindzová a predstaviteľ ADP, s.r.o. Jozef Daniž, ktorí u ministerky „lobovali“ v prospech podpory svojich projektov a riešenia problémov mesta Púchov. Ministerka návštevu nášho regiónu ukončila stretnutím so starostami obcí a občanmi vo veľkej sále Kultúrneho domu v Mestečku.

Slavomír Flimmel