Mladí muzikanti na mestskom úrade

243

Deti zo Základnej umeleckej školy v Púchove sa veľkou mierou zaslúžili o pekné umelecké zážitky na rôznych mestských akciách uplynulých vianočných sviatkov. Po benefičných koncertoch v evanjelickom kostole a rímsko-katolíckom kostole prišli v piatok 22. decembra pod vedením svojho učiteľa Ivana Sadloňa zahrať a zaspievať aj zamestnancom mestského úradu.