Program GLOBE a výskum zelene v meste

60

Minulý rok sa naša skupinka z environmentálneho krúžku CVČ „S lupou do prírody“ rozhodla v rámci medzinárodného programu GLOBE mapovať stromy v Púchove. Zapojili sme sa do jarného i jesenného medzinárodného výskumu stromov, teda na jeseň sme sledovali zmenu farieb listov a na jar sme sa venovali meraniu nárastov púčikov a listov. Naše pozorovania sme posielali do sveta prvýkrát prostredníctvom aplikácie GROWApp a vstúpili sme do spolupráce so školami GLOBE, s výskumníkmi na svete a s pracovníkmi NASA.

Chceli sme skúmať hlbšie a tak sme si prizvali žiakov zo Spojenej školy na ulici Športovcov Púchov, ktorí nám pomohli po osadení meteorologickej búdky v ich areáli, merať teplotu a barometrický tlak. Naše spoločné pozorovania prezentoval Damian Rebro na Medzinárodnej bádateľskej konferencii v Prahe a ostatní členovia sme sa predviedli na žiackej konferencii GLOBE na Slovensku a neskôr na FPT v Púchove na podujatí „Večer výskumníka“.

Tento rok je výnimočný pre nás tým, že prvýkrát sa konajú medzinárodné GLOBE GAMES na Slovensku a to vo Svite. Sú to štyri dni plné prekvapení a práce nás ekonadšencov zo základných, špeciálnych a stredných škôl, ako aj z inštitúcií, ktorí pracujú v témach meteorológia, hydrológia, fenológia. A my tam BUDEME tiež. S čím? Téma nášho projektu GLOBE je: „Čo sa stane, keď počasie ochorie?“ V tieto dni dokončujeme meranie teploty, barometrického tlaku, objem zachytených zrážok, fotíme listy, zapisujeme dĺžku listov, robíme plagát, grafy, prezentácie, triedime fotky a plánujeme záhrady formou hier.

Už celý školský rok overujeme minuloročný výskum a porovnávame zmeny teplôt s pučaním a s rastom listov na rôznych stromoch po celom meste. Už v tieto dni vieme povedať, že marec, ktorý bol oveľa teplejší ako minulý rok, zobudil stromy zo spánku, z dormancie a v porovnaní s minulým rokom stromy o mesiac skôr kvitli i pučali. Čo bolo zaujímavé, stromy sa museli vyrovnať nielen s veľkými výkyvmi teplôt vo dne a v noci, ale i s nedostatkom hmyzu, ktorý neprišiel kvety opeliť. V strede apríla vidíme veľké opadávanie kvetov zo stromov, ktoré nastalo s náhlym ochladením počasia.

V našich hlavách sa už objavuje otázka: „Čo to urobí so stromami, ak podobné počasie bude trvať dlhšie ako dva roky?“ Už minulý rok sme si kládli otázky: „Čo klimatická zmena urobí so stromami, kedy sa objaví hmyz v parkoch a ako to bude vyzerať s plodmi? “

Aj tento náš malý výskum hovorí, aby sme sa starali o stromy, o ich dobré zdravie. Ak chceme mať mesto plné farieb, sladkých vôní a v lete príjemný chlad, stromy by mali byť všade pri školách, domoch, na ihriskách. A nie všetky pri cestách, aby sme z ich plodov mohli aj jesť.

Sára Rebrová