Mobilná aplikácia Slovenskej pošty s ďalšími novinkami

47

Mobilná aplikácia Slovenskej pošty svojou užitočnosťou, jednoduchosťou či intuitívnym ovládaním získava čoraz viac priaznivcov, a teda aj užívateľov. Dôkazom toho je aj medziročný nárast sťahovania mobilnej aplikácie až o 70 %. Aktuálne prichádza mobilná aplikácia s ďalšími novinkami, klienti si jej novú verziu môžu sťahovať z aplikačných obchodov iOS a Android: 

• Platba kartou – ONLINE úhrada zásielok – balíkov aj listov – odosielaných cez mobilnú aplikáciu s podajom zásielky bez nutnosti tlače adresného štítka. Znamená to, že zákazník, ktorý nemá možnosť vytlačiť si adresný štítok, môže zásielku odoslať aj bez neho. Musí však zásielku v pravom hornom rohu označiť „kódom zásielky“, ktorý je pre danú zásielku vygenerovaný Aplikácia klienta sprevádza všetkými potrebnými krokmi.

• Výhodou tiež je, že ak klient uhradí zásielku online, nemusí čakať v pobočke pošty. Zásielku môže vhodiť do poštovej schránky na pobočke alebo umiestniť v špeciálnom boxe v pobočke (napr. balík).

• Možnosť tlače adresných štítkov priamo z mobilnej aplikácie po odoslaní zásielky. Ak má zákazník možnosť tlače na air-printovej tlačiarni, môže si vygenerovať adresný štítok a vytlačiť si ho, prípadne ho zdieľať prostredníctvom iných aplikácii (email, whatsapp, messenger).

• Podaj medzinárodných zásielok v rámci EU, teda zásielok, ktoré nepodliehajú colnému konaniu.  Takéto zásielky však vyžadujú tlač adresného štítku.

V mobilnej aplikácii Slovenskej pošty nájde zákazník prehľadné informácie o svojich zásielkach, pri ktorých si môže zmeniť miesto alebo termín doručenia. Môže cez aplikáciu poslať zásielku bez vypisovania podacieho lístka, sledovať putovanie svojej zásielky alebo si pred návštevou pošty vytvoriť poradový lístok, aby sa vyhol čakaniu. Mobilná aplikácia je tiež prepojená s vyvolávacími systémami na pobočkách, vďaka čomu sa zákazník môže pohodlne vyhnúť čakaniu na pobočke a vybrať si poradový lístok vopred cez aplikáciu. K dispozícii je tiež vyhľadávač pobočiek Slovenskej pošty a BalíkoBOXov, v ktorom nájdu zákazníci informácie o otváracích hodinách a službách na jednotlivých pobočkách. Zároveň aplikácia upozorní zákazníka, či je pobočka momentálne otvorená.

Slovenská pošta