Moderné učebné pomôcky na ZŠ s MŠ sv. Margity

72

ZŠ s MŠ sv. Margity bola úspešná v Grantovej výzve ST Digitálna generácia 2020 vypísanej Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis a získala grant na nákup učebných pomôcok micro:bit.

Micro:bit je malý programovateľný robot vyvinutý v roku 2016 vo Veľkej Británii televíznou spoločnosťou BBC. Je používaný na výučbu programovania v mnohých krajinách sveta. Práca s micro:bitmi je pre žiakov veľmi motivujúca a zaujímavá, nakoľko programujú reálny objekt a následne môžu pozorovať jeho správanie. Pútavé pre žiakov je využívanie rôznych snímačov a prídavných zariadení, ako sú kompas, akcelerometer, LED pásiky, reproduktor, motorčeky, snímač tepu atď. Možnosti sú naozaj veľmi široké, a preto si týmto inovatívnym spôsobom vedia k programovaniu nájsť cestu nielen technicky nadaní žiaci, ale prakticky všetci chlapci aj dievčatá.

Na ZŠ s MŠ sv. Margity si uvedomujeme nevyhnutnosť prípravy budúcej generácie v oblasti IT a preto sme radi, že môžeme využívať aj takéto moderné výučbové metódy.

Juraj Oriešek