Motocykel TATRAN S-125 vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici

49

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici vyhlásilo za zbierkový predmet mesiaca september motocykel TATRAN S-125.

Motocykel Pionier bol fakticky jediným typom vozidla, na ktoré bola zameraná výroba v Považských strojárňach. Jeho produkcia podľa požiadaviek trhu postupne rástla a v rokoch 1966 – 1967 dosahovala denná výroba 350 kusov. Vedenie podniku sa však rozhodlo rozšíriť výrobný program o ďalší typ vozidla, aby sa zabránilo možným výpadkom vo výrobe v prípade výkyvov na trhu. Vývojoví pracovníci chceli Pioniermi zlepšiť pohodlie dopravy i zvýšiť ochranu vodiča pred nepriaznivým počasím. Za 29 mesiacov od odštartovania konštrukčných prác, za súbežnej technickej prípravy a vývojových skúšok, vyrobili v roku 1958 prvé sériové skútre s názvom MANET S-100. Po jeho úspešnom zavedení na trh odberatelia požadovali zvýšenie výkonu, aby sa získala potrebná výkonná rezerva pri jazde s dvomi osobami alebo v náročnejšom teréne.

V roku 1964 prichádza do výroby MANET S-125 a od roku 1965 TATRAN S-125. Väčší výkon motora si vyžadoval účinnejšie chladenie, ktoré bolo riešené výkonným ventilátorom. Alojz Vačko navrhol novú karosériu príjemných tvarov a väčšina produkcie vyrobená v roku 1965 smerovala na export do východného Nemecka. Spotrebitelia boli s Tatranom S-125 spokojní, skúter bol pomerne spoľahlivý, dokonca mu „neprischla“ žiadna hanlivá prezývka u domácich obyvateľov (ako sa to stalo pri iných modeloch). Boli zaistené kvalitné odborno-technické služby pre odberateľské organizácie. Motor mal 4 prevodové stupne a dynamoštartér. Spotreba sa pohybovala okolo 3,5 l/100 km. TATRAN S-125 bol považovaný ako náhrada za automobil pre menej majetných alebo pre mladú generáciu. Pre zaujímavosť: predajná cena motocykla bola stanovená na 6500 Kčs (rok1964), jeho predchodca MANET S-100 vyšiel na 5 900 Kčs.

Výroba TATRAN-u S-125 bola zastavená v roku 1970. Celkovo sa spolu vyrobilo 95.211 kusov MANET-a a TATRAN-a S-125. Spolu s predchádzajúcim vozidlom MANET S-100 to bolo 145.455 ks vozidiel.

Petronela Rágulová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici