Maľujeme spolu: Umelci výkresy detí preniesli na steny

494

Pod hlavičkou Dobrovoľníka mesta Púchov – platformy združujúcej dobrovoľníkov z rozmanitých komunálnych, ekologických a umeleckých oblastí – počas troch mesiacov pokračoval v materských školách projekt  „Maľujeme spolu“.

Základnou filozofiou bolo spolu s kreatívnou činnosťou škôlkárov a následným vkladom umelcov „dospelákov“ preniesť výkresy detí na steny školských tried a chodieb, kde sa stali súčasťou trvalej výzdoby a skultúrnenia školského prostredia. V maľovaných výsledných kolážach si ten svoj výkres môže nájsť každé dieťa, ktoré sa do projektu  zapojilo.

Projekt „Maľujeme spolu“ koordinoval a sám sa doň aktívne zapájal viceprimátor Roman Hvizdák, ktorý si k spolupráci prizval viacerých výtvarníkov (Martin Kremeň, Simona Mazánová, Jozef Gabriš). Maľované steny majú doposiaľ v štyroch materských školách – MŠ Mládežnícka, MŠ Požiarna 1291, MŠ Požiarna 1292 a v Horovciach. Ďalšie mestské materské školy sa dostanú na rad v najbližších týždňoch.

-tm-

O projekte „Maľujeme spolu“ v MŠ Mládežnícka a MŠ Požiarna 1291 sme vás už v uplynulých týždňoch informovali. Dnes prinášame fotky z MŠ Požiarna 1292: