Na Lachovci idú odstraňovať poškodené stromy a loviť diviaky

279

Oznámenie ťažobnej činnosti v lesoparku – od 22.12.2023 do 15.1.2024

V termíne od 22.12.2023 do 15.01.2024 bude v poraste lesoparku Jubilejný les prebiehať ťažobná činnosť – odstránenie poškodených drevín s následným spracovaním drevnej hmoty v lokalite nad rodinnými domami na ulici Pod Lachovcom a nad Zdravím. Predmetná činnosť vychádza z povinnosti obhospodarovateľa lesného pozemku (Mesta Púchov) vykonať také opatrenia, aby sa škody nešírili ďalej a nezväčšovali sa. Drevná hmota bude priebežne odvážaná z priestoru, haluzovina uhádzaná na kopy alebo do pása. Všetky práce budú realizované dodávateľsky.

Všetkých návštevníkov lesoparku si dovoľujeme požiadať o zhovievavosť a trpezlivosť pri realizácii uvedených prác. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že pri ťažbe kalamity sa ťažia iba stromy poškodené, alebo uhynuté – vývraty, zlomy, sucháre a napadnuté podkôrnym hmyzom.

Oznámenie o love diviačej zveri v lokalite Lachovec – od 27.12.2023 do 15.1.2024

Upozorňujeme občanov, že v dňoch 27.12.2023 až 15.01.2024 bude v lokalite Lachovec zaznamenaný zvýšený pohyb poľovníkov so zbraňou za účelom lovenia diviačej zveri.

Prosíme všetkých – turistov, cyklistov a návštevníkov, aby obmedzili svoj pohyb ako aj pohyb psov v danej lokalite. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Poľovné združenie Ostrenec – Dúbrava
MsÚ Púchov