Nehoda na Komenského ulici

540

V piatok 28. júna riešila polícia a DHZ Púchov problém so znečistením vozovky motorovým olejom na Komenského ulici. Situáciu promptne vyriešili púchovskí dobrovoľní hasiči, ktorí nebezpečnú šmykľavú olejovú škrvnu z vozovky odstránili.

Foto: PTSM