Nové Nosice – optika

106

Milí obyvatelia Nových Nosíc, radostne Vám oznamujem, že v mesiaci jún 2021, po desiatich mesiacoch od prvého výkopu, sa podarilo ukončiť zriadenie optických káblov v prímestskej časti Nové Nosice. V dnešnej uponáhľanej a hektickej dobe je zriadenie technológie optických káblov už nevyhnutnosť. Doteraz sme všetci pociťovali obmedzovanie v súkromnom, ako aj v podnikateľskom sektore zastaranej siete mobilného operátora. Od 15.6.2021 sa začali postupne pripájať nahlásené domácnosti a firmy pôsobiace v danej lokalite.

Chcel by som touto cestou poďakovať pracovníkom firmy SUPTEL, či riadiacim, tak aj robotníkom, ktorí niekedy v obťažných situáciách museli kopať a pokladať optické káble v Nových Nosiciach. Ďakujeme Vám všetkým za statočne vykonanú prácu. Prví obyvatelia z ulíc Záhradná, Sadová a Novonosická budú postupne pripájaní v mesiaci jún 2021, ostatné časti Nový Nosíc – Vŕšok, ulice Ružová, Tulipánová a Astrová v letných mesiacoch.

Ďakujem aj všetkým obyvateľom danej lokality za trpezlivosť, niekedy aj trocha obmedzenia, bez ktorých by nebolo možné niektoré práce vykonať. Nové optické vedenie určite všetci, ktorí sa pripojíte využijete a uľahčí Vám budúcnosť elektronickej komunikácie na vyššej úrovni. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorý mi pomáhali a spoločnými silami pomohli dokončiť toto dielo.

Emil Filo, poslanec MsZ