Prvý turnaj karate a kobudo v roku 2021

252

V sobotu 19.6.2021 sa v športovej hale konal prvý normálny turnaj Slovenskej federácie karate a bojových umení v tomto roku – 1. kolo Pohára SFKaBU.

Od začiatku roku prebiehali online sústredenia reprezentácie, talentovanej mládeže, trénerov a rozhodcov a tiež online tréningy vybraných pretekárov a podarilo sa zorganizovať aj online súťaže v kata detí a dorastu. Hoci účasť bola dobrá, ozajstným súťažiam sa to vyrovnať nemohlo. Napriek tomu 320 štartov na 1.kole Pohára prekvapivo vysoká účasť.

Aby sa podarilo zvládnuť tento počet, a súčasne vyhovieť hygienickým a epidemiologickým súťažiam, turnaj bol rozdelený do 4 samostatných častí, po ktorých sa dezinfikovali zápasiská a priestory v hale a vymenili sa štartujúci, diváci a čiastočne aj tréneri. Pretekári, ktorí štartovali v kata aj kumite, alebo kobudo absolvovali všetky svoje štarty v jednom bloku, boli vyhlásené výsledky a pretekári turnaj  opustili.  Toto turnaj predĺžilo o cca 3 hodiny, ale nebol prekročený maximálny počet účastníkov nebol prekročený. Kontrola testov a dokladov o očkovaní bola pri vstupe.

A naši pretekári sa na súťaž tešili, a preto, že časť z nich sa zapojilo do prípravy aj počas pandémie, boli zvedaví na výsledky. Paradoxne, niektorých z nich pochytila choroba práve v období pred turnajom a nemohli sa turnaja zúčastniť. No ostatní urobili svojim trénerom a rodičom radosť.

V kategórii chlapci do 12-13 rokov štartovali za Púchov Rado Čač a Jakub Hikl. Radko skončil na druhom a Kubo na 4.mieste, pričom je potrebné povedať, že kata zacvičili lepšie ako na poslednom tréningu pred súťažou.

Podobne výborne zacvičil v kategórii kata chlapci do 10 rokov aj Matej Behro a skončil tiež druhý. Tešíme sa na obdobie, keď bude Matej úplne zdravotne fit a bude môcť bodovať na súťaži naplno.

V kategórii 10-ročných dievčat potvrdila kvalitu Niki Arany, ktorá svoju súťaž s prehľadom vyhrala. Niki cvičí tvrdo a dynamicky a spolu s Maťom Jancíkom, ktorý sa turnaja pre chorobu nezúčastnil, majú pozvánku do výberu talentovanej mládeže SFKBU.

Dúfajme, že ďalšieho turnaja sa budú môcť zúčastniť aj ďalší pretekári, hlavne starší žiaci, dorastenci a juniori.

František Komora