Nové Nosice – zvyšujeme bezpečnosť

159

Za posledné mesiace sa nám podarilo v mestskej časti Nové Nosice za pomoci oddelenia dopravy MsÚ v Púchove a pracovníkov Podniku technických služieb mesta Púchov doplniť dopravné značenie na Novonosickej a Záhradnej ulici, zrealizovať nové bezpečné zábradlie pri križovatke Novonosická a Trenčianska ulica. Vyčistenie a úprava oporného múru – výjazd na Trenčiansku ulicu po odbočku na cintorín. Boli to veľmi potrebné veci, ktoré zvýšia bezpečnosť v miestnej časti Púchova – Nové Nosice. Tiež boli čiastočne opravené kanalizačné vpuste pri Pizzérii a obchode, ktoré tiež zvýšia bezpečný prejazd vozidlami a cyklistami po miestnej komunikácii.

Do budúcna je pripravené osadenie merača rýchlosti v strednej časti Novonosickej ulice a príprava na najbližšej dopravnej komisii osadenie zrkadla – výjazd na ul. Novonosická z bočnej cesty smerom od novej bytovej výstavby. Chcel by som touto cestou všetkým zúčastneným pracovníkom, ktorí sa podieľali na týchto prácach verejne poďakovať za dobre vykonanú prácu a dielo, ktoré je pre občanov nášho mesta.

Ing. Emil Filo, poslanec MsZ