Očkovanie v meste Púchov v júni

619

Mesto Púchov pripravuje pre občanov vo veku 35 + očkovanie v meste Púchov. Očkovanie bude zorganizované v priebehu mesiaca jún. Počet očkovacích miest bude závisieť od prejaveného záujmu zo strany občanov.

PRIHLÁSIŤ SA DO 31.5.2021

MÔŽETE PROSTREDNÍCTVOM GOOGLE FORMULÁR: https://forms.gle/ZtDwd3bkNZ3xL8td9

alebo EMAILU:
msu@puchov.sk, zuzana.brindzova@puchov.sk

alebo TELEFÓNNEHO ČÍSLA: Ing. Zuzana Brindzová, PhD., +421 42 46 508 33, +421 917 988 943 (volať len v čase úradných hodín)

Cena služby: pre občanov bezplatne

Zároveň prosíme občanov, aby nám pri nahlasovaní poskytli nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt, zdravotnú poisťovňu a meno všeobecného lekára.

Priebeh očkovania:

· Výjazdovou jednotkou sanitným vozidlom plne vybavené materiálno – technickým zabezpečením a personálom.

· Výjazdová jednotka zabezpečí potrebný počet vakcín – očkuje sa očkovacou látkou PFIZER-BIONTECH pre obyvateľov 35+.

· Požiadavka na očkovanie je spracovaná individuálne na základe komunikácie s koordinátorom pre mobilné očkovanie.

· Podľa dohody s koordinátorom očkovania mesto zabezpečí vyhovujúce priestory.

· Mesto zabezpečuje asistenciu koordinátora na mieste očkovania prostredníctvom svojich zamestnancov MsÚ Púchov.

· Mesto ďalej zabezpečí odborný dohľad 1 – 2 všeobecných lekárov, ktorí budú dohliadať na profesionálny priebeh očkovania.

· Očkovanie bude realizované v spolupráci so Zdravotnou záchrannou službou Slovenskej republiky („ZZSSR“).

· Na očkovanie si bude potrebné priniesť občiansky preukaz a vyplnené nasledovné tlačivá: Dotazník – Anamnestické otázky, Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní (viď príloha mailu).

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na kontaktnú osobu mesta Púchov Ing. Zuzanu Brindzovú, PhD., alebo email msu@puchov.sk.

O konkrétnom termíne očkovania Vás budeme informovať po ukončení prihlasovania, ktoré je možné do 31.5.2021.

Formuláre na stiahnutie:

MsÚ Púchov