Odborníci si stoja za otvorením škôl

168

Rozhodnutím ministra školstva, ktoré vyplynulo z Uznesenia vlády SR z 28. februára 2021, sa materské školy, prvý stupeň základných škôl a koncové ročníky stredných škôl otvorili prednostne pre deti rodičov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu. Viacerí odborníci aj s odstupom času hodnotia toto čiastočné otvorenie ako správne a v danej situácii jediné možné riešenie.

Od 8. marca sú školy prednostne otvorené pre deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať dištančne. Do tejto kategórie nespadajú len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj iné profesie, bez ktorých by sa chod spoločnosti zastavil. „Je tu množstvo ľudí, ktorí musia byť fyzicky v práci. Nejde tu len o lekárov a zdravotnícky personál, ale sú tu aj policajti, hasiči, pekári, predavačky, zamestnanci odpadového hospodárstva, vodiči a iní. Aby sme im to mohli umožniť, s odborníkmi sa nám na rokovaní vlády podarilo presadiť toto čiastočné otvorenie škôl, aby sa mohli ich deti prezenčne vzdelávať,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling. Okrem týchto detí sa však v praxi ukázala potreba vyjsť v ústrety aj rôznym individuálnym prípadom. „Vieme o prípadoch, kedy je napríklad tehotná mama na rodičovskej dovolenke, ktorá má ešte aj školáka, ktorého musela vzdelávať. Alebo obaja rodičia síce pracovali z domu, no nemali už náhradný počítač pre svoje deti, aby sa mohli vzdelávať online. Takisto sú deti, ktoré doma nemajú vhodné prostredie na to, aby sa mohli plnohodnotne vzdelávať. Práve pre takéto prípady sme dali možnosť riaditeľom vyjsť podľa svojich možností v ústrety takýmto rodičom,“ vysvetlil šéf rezortu možnosť rozšírenia výnimky na individuálne prípady podľa posúdenia zriaďovateľa a riaditeľa školy.

Jednou z hlavných obáv čiastočného otvorenia, bolo riziko nákazy koronavírusom. Odborníci spolu s ministerstvom školstva už koncom augusta pripravili Covid – školský semafor (www.minedu.sk/b-groehling-na-novy-skolsky-rok-sme-pripraveni/; www.facebook.com/minedu.sk/posts/3351993074838890/).

Ten slúži ako manuál pre školy, čo majú robiť v jednotlivých prípadoch, ak sa na škole objaví podozrenie nákazy. Zároveň upozorňuje na to, že hlavné slovo v jednotlivých prípadoch má regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý môže po zvážení zatvoriť konkrétnu triedu, alebo v krajnom prípade celú školu. Tak je tomu aj po minulotýždňovom čiastočnom otvorení škôl. Regionálni hygienici, zriaďovatelia a riaditelia škôl majú záverečné slovo pri rozhodovaní o otvorení školy v danom regióne. „Otvorenie škôl bolo veľmi dôsledne premyslené a urobené so všetkou vážnosťou. Spolu s kolegami sme umožnili otvorenie len najnutnejšej časti škôl, ktoré sú nevyhnutne dôležité pre rozvoj detí,“ uviedla hlavná odborníčka MZ SR pre oblasť všeobecného lekárstva pre deti a dorast Elena Prokopová. „Zároveň sme nastavili prísne pravidlá a podmienky, aby sme zabezpečili čo najbezpečnejšie prostredie v školách a eliminovali riziko na čo najmenšiu možnú mieru.“ Aj Prokopová poukazuje na nastavený Covid – školský semafor, ktorý, ak sa dodržiava spolu s nastavenými pravidlami, slúži ako výkonná prevencia pred šírením nákazy. „Ak sa akceptuje a dodržiava, tak sú školy bezpečnejším prostredím ako obchod, alebo pracovisko rodičov. Je to ale na nás, aby sme všetci robili maximum pre zabránenie šíreniu koronavírusu. Spoločnosť bude ochránená, len ak bude každý robiť svoj diel zodpovedne,“ dodala Elena Prokopová.

Fakt, že čiastočné otvorenie škôl sa nepodpísalo pod zhoršenie epidemiologickej situácie potvrdzujú aj údaje z Úradu verejného zdravotníctva SR. Z ich dát totiž vyplýva, že zo všetkých pozitívne testovaných tvorili žiaci základných škôl minulý týždeň menej ako pol percenta. Februárové dáta poukazujú na to, že zo 139-tisíc pozitívne testovaných počas mesiaca, bolo len 450 detí do 10 rokov. Z toho bolo len približne 200 žiakov prvého stupňa ZŠ. Navyše, nie je dokázané, že by sa pozitívne nakazené deti infikovali práve v školách.

Ako upozorňuje odborník na tropickú medicínu a infektológiu profesor Vladimír Krčméry, koronavírus nie je jediná pandémia, ktorá naše deti v súčasnosti ohrozuje. „Nemôžeme prehliadať ďalšie štyri epidémie spôsobené obmedzeným chodom škôl. Konkrétne epidémiu depresie, epidémiu závislosti na internete, epidémiu vedomostnej a sociálnej deprivácie a epidémiu detskej obezity,“ upozornil Krčméry. Ten zároveň poukázal aj na príklady zo zahraničia. Väčšina európskych krajín má čiastočne, alebo úplne otvorený aspoň prvý stupeň základných škôl. Navyše, podiel nákazy detí v Európe nepresahuje jedno percento všetkých nakazených. „Za posledné tri mesiace sme prijali všetky tri stratégie, ktoré odporúča WHO na zabránenie prenosu vírusu do škôl a následne zo škôl na seniorov. Po prvé to je masívne testovanie, po druhé sprísnené R-O-R a po tretie zaočkovanie učiteľov a seniorov,“ doložil Krčméry.

Pred mesiacom sa ministerstvu školstva v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a NCZI podarilo spustiť prednostnú vakcináciu učiteľov a zamestnancov škôl. Zaočkovať sa podarilo viac ako 50.700 ľudí. K podmienke pretestovania zákonných rodičov, ktorí dajú svoje deti na prezenčnú výučbu pristúpil rezort školstva už v decembri. Do školy má tak vstup len ten žiak prvého stupňa ZŠ, ktorého zákonný zástupca sa preukáže negatívny testom, nie starším ako 7 dní. V prípade starších detí sa musí negatívnym testom preukázať aj samotný žiak. Navyše sa spustilo testovanie kloktacími testami, ktorými sa pretestujú starší žiaci, ktorí sa zúčastňujú vyučovania v obmedzenom počte 5+1.

„Ministerstvo školstva zaviedlo aj už odborníkmi validované tzv. kloktacie PCR testovanie žiakov alebo aj iné formy testovania, ktoré odporučili odborníci za účelom skorej identifikácie prenosu v kolektívoch a včasné nastavenie protiepidemických opatrení na miestnej úrovni. Touto cestou chceme zabezpečiť, aby boli čo najmenej zasiahnuté tie deti, ktoré potrebujú zabezpečiť prezenčnú dochádzku do škôl. Či už z dôvodu potreby rodičov vykonávať prezenčne svoje zamestnanie, alebo iných dôvodov,“ priblížil člen konzília odborníkov, lekár a expert WHO Jozef Šuvada.

Práve kloktacie testy je podľa ministra školstva možné použiť na preverenie situácie aj v nižších ročníkoch. „Odbery kloktacími testami máme pripravené a odskúšané. Ak sa na škole objaví pozitívny prípad, školy si môžu objednať testovanie ostatných žiakov,“ vysvetlil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling. Formulár na prihlásenie môžu nájsť riaditelia po zadaní svojho EDUID na stránke https://covid2021.iedu.sk. Minister zároveň dodal, že sa s prítomnosťou vírusu budeme musieť zmieriť. „Koronavírus tu medzi nami je a, žiaľ, aj zostane. A teda aj to, že školy sa budú regionálne otvárať a aj zatvárať. Je len na nás, aby sme robili všetko pre to, aby sme mali v školách čo najbezpečnejšie prostredie.“.

Zdroj: zmos.sk, ilustr. foto: S. Flimmel