Oprava časti komunikácie v Keblii

121

V dňoch 28.6.-3.7.2023 prebehla oprava časti komunikácie prístupovej cesty na Ul. Svätoplukova (Keblie), ktorá bola opravená vysypaním kameniva a zrovnaná do roviny. Opravu komunikácie zrealizovali Jozef Kuriš a Podnik technických služieb mesta Púchov.

MsÚ Púchov