Oslavy 25. výročia založenia FSk Záriečanka

248

V nedeľu 12. 9. 2021 sa vo veľkej sále Divadla Púchov konala slávnostná akadémia pri príležitosti 25. výročia založenia Folklórnej skupiny Záriečanka.

Folklórna skupina Záriečanka patrí medzi významné folklórne skupiny Púchovskej doliny a regiónu Považie. Počas svoje existencie jej členovia absolvovali veľké množstvo vystúpení nielen doma v Záriečí, v Púchovskej doline, či v rámci celého Slovenska, ale i v zahraničí. Jej členovia výrazným spôsobom prispievajú k uchovávaniu a prezentácii folklórnych tradícií Púchovskej doliny.

Oslávencom prišli zablahoželať predstavitelia Považského osvetového strediska z Považskej Bystrice a starosta Záriečia Jozef Kollár. Za mesto Púchov odovzdala pozdrav od primátorky mesta Kataríny Henekovej poslankyňa Irena Kováčiková, ktorá vo svojom prejave uviedla:

„Folklór má v Púchove dlhú tradíciu, veď tu pôsobia také známe súbory ako Folklórny súbor Váh, Važtek, Biela voda. Dnes sme sa stretli pri príležitosti, keď oslavujeme 25. výročie založenia Folklórnej skupiny Záriečanka, tí skoršie narodení spolu so súčasníkmi – mladými členmi, z ktorých mám úprimnú radosť, že vo veľkom tvoria jej súčasť. Je čas zaspievať pieseň vďaky za silu, ktorá dlhé roky dáva ľudom pod hrebeňmi Bielych Karpát a Javorníkov Záriečanom a ľuďom v okolí – šíriť ľudovú kultúru vo forme spevu, ktorý od nepamäti v Zárieči dominoval nad hudbou i tancom. Charakteristický viachlasný spevný prejav žien a mužov, ktorý roznášal vánok žatevného leta, akokoľvek plného práce a potu sa preniesol až ku vzniku folklórnej skupiny.

V túto slávnostnú chvíľu Vám patrí poďakovanie za dlhoročné udržiavanie a reprezentáciu folklórnych tradícií, ktorými sa prezentujete nielen v obci, v našom meste (bez vašej účasti si nevieme prestaviť mnohé podujatia ako napr. Folklórny Púchov a iné), ale aj na rôznych podujatiach v rámci Slovenska a Európy. Vedení hlasom srdca odovzdávate seba pre radosť a potešenie poslucháčov na podujatiach, slávnostiach či obradoch. Z príležitosti výročia vzniku folklórnej skupiny vám do ďalšieho života želám plnú náruč sviežich dní naplnených spevom a radostnými chvíľami v kruhu speváckej rodiny, blízkych i priateľov.“

V takmer trojhodinovom programe vystúpili s hudobnými, tanečnými a speváckymi číslami okrem oslávencov zo Záriečia tiež FSk Bukoviny Brvnište, FSk Ľubovník Žilina, FS Váh Púchov a FS Vršatec z Dubnice nad Váhom. Počas programu boli pokrstené a do života uvedené nové CD FSk Záriečanka „V tej záriečskej šepleci“ a DVD „Zo srdca Púchovskej doliny – Záriečie vo zvykoch a tradíciách“, ktoré sa FSk Záriečanke podarilo vydať v roku 2020.

Foto: Slavomír Flimmel