Oslavy 72. výročia oslobodenia mesta

616

Uplynulá nedeľa sa niesla v znamení 72. výročia oslobodenia mesta Púchov, s ktorým boli spojené aj prvomájové oslavy.

Počas doobedia sa pri Župnom dome konala spomienková slávnosť alebo akt kladenia vencov na počesť osloboditeľov mesta, ktorého sa zúčastnil primátor Rastislav Henek a tiež poslanci mestského zastupiteľstva L. Ranik, I. Kováčiková a V. Bršiak. O príhovor venovaný občanom mesta a hosťom, ktorými boli členovia Základnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov sa postarala čerstvá vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí Renáta Holáková.

Program osláv oslobodenia ďalej pokračoval na pešej zóne súťažou o titul najsilnejšieho Slováka a príhovorom primátora mesta. Zúčastnení siláci sa postarali aj o postavenie vyzdobeného, farebného mája. Slnečné počasie nedeľným oslavám prialo. Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien strongmanom nasledovalo oživenie fontány, ktorá sa spustila na hlasité odpočítavanie. Ukončením programu na pešej zóne boli dve vystúpenia folklórneho súboru Váh spoločne s ľudovou hudbou.

Záverečný posledný bod programu sa konal až vo večerných hodinách. Bolo ním zapálenie Vatry oslobodenia o deviatej hodine v areáli pri Váhu v Horných Kočkovciach. Po tomto slávnostnom zapálení nasledoval ohňostroj, ktorý odštartoval oslavy v plnom prúde a neutíchajúc pokračovali, až do rána bieleho.

Text: Barbora Krchňavá, foto: Slavomír Flimmel