Oslavy 78. výročia oslobodenia mesta Púchov

138

Pietne akty v Europarku a v Horných Kočkovciach

Dátum 30. apríl patrí každoročne dôležitým oslavám pre mesto Púchov – oslobodeniu, ktorého sa Púchov dočkal 30.4.1945. Pietnym aktom kladenia vencov si spoločne pripomenuli už 78. výročie oslobodenia Púchov primátorka Katarína Heneková, poslankyňa MsZ a zástupkyňa ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Irena Kováčiková, viceprimátor mesta Peter Bílik, ako aj poslanci MsZ Juraj Lednický a Ján Riško a Daniel Koncový za VMČ č.7 Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok, kam sa (do Horných Kočkoviec) účastníci pietneho aktu presunuli po kladení vencov v Europarku. Prítomní boli aj zástupcovia ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Primátorka Katarína Heneková vyjadrila svoje pocity v príhovore: “Vyjadrujem hlbokú úctu tým, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali za to, aby sme my i ďalšie generácie žili v slobodnej krajine, aby sa aj Púchov a jeho obyvatelia mohli budiť do slobodného rána a aby sa aj naše mesto mohlo ďalej rozvíjať. 78 rokov uplynulo od týchto dní, kedy bolo naše mesto oslobodené od fašizmu. Budovy je možné znovu postaviť, vzniknuté škody odstrániť. Pohroma, ktorú však zanecháva vojna v ľuďoch je neodstrániteľná, vojna nemá ľudskú tvár. Všetkým prajem úplne jednoducho a ľudsky: žiť bez vojen, konfliktov. Žiť slobodne v mieri, láske a pokoji. Z celého srdca ďakujem Vám všetkým za to, že ste si dnes s nami pripomenuli významné 78. výročie oslobodenia mesta.”

Svoju úprimnú prosbu vyjadrila v príhovore aj poslankyňa MsZ Irena Kováčiková: “Nádej na nový začiatok, ktorý so sebou priniesli rumunskí a sovietski vojaci, bola liekom na utrápené a bolesťou poznačené osudy úplne obyčajných ľudí. V mieri žijeme už 78 rokov, no v poslednom čase sa do našich životov začína nebadane vnárať čierny mrak neonacizmu. Chcem aj pri tejto príležitosti apelovať na nás všetkých, aby sme spoločne nedovolili zabudnúť na zverstvá, ktoré fašizmus napáchal. Sú ešte stále medzi nami ľudia, ktorí hrôzy druhej svetovej vojny prežili.”

Stavanie Mája na pešej zóne a spustenie fontán

V nedeľu popoludní sa k oslavám oslobodenia mesta o program postarali folkloristi z Folklórny súbor Váh Púchov a Ľudová hudba Váh Púchov, na pešej zóne, ktorí zároveň ozdobili Máj, ten následne postavili spoločnými silami príslušníci Dobrovoľný hasičský zbor mesta Púchov. Súčasne boli do prevádzky spustené aj fontány, ktoré nenechali posedieť ani jedno dieťa.

Lampiónový sprievod a Vatra oslobodenia

Večer pred 20. hodinou sa stretli občania pred Divadlom Púchov, aby sa v posledný aprílový deň zúčastnili na lampiónovom sprievode. Pred začiatkom sprievodu rozdali všetkým malým účastníkom s neobyčajnými lampiónmi sladkosti členovia z Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov, ktorým ďakujeme za spoluprácu. Sprievod išiel od Divadla Púchov cez Obrancov mieru po Gorazdova ulici, na Ul. Športovcov až k Podniku technických služieb mesta Púchov, odkiaľ sa plynule účastníci sprievodu presunuli do mestskej časti Horné Kočkovce, kde už v areáli vatry bola pripravená nielen Vatra oslobodenia, ale aj ohňostroj oslobodenia, ktorý potešil malých i veľkých Za stavbu vatry ďakujeme poslancom Jánovi Riškovi a Danielovi Koncovému, a celému zapojenému výboru miestnej časti č. 7. O bezpečnosť sa postarali príslušníci MsP Púchov a tiež DHZ Púchov.

ĎAKUJEME za Vašu účasť a všetkým zapojeným do organizácie, Púchovskej kultúre, s.r.o., zapojeným poslancom MsZ a Oddeleniu dopravy a služieb MsÚ Púchov.

Zdroj: MsÚ Púchov
Foto: Slavomír Flimmel