Pekná tradícia má v Nosiciach pokračovateľa

147

Keď sme v roku 2019 skrášlili našu autobusovú zastávku v Nosiciach muškátmi, potešili sme oko nejedného človeka, či už domáceho, alebo náhodne prechádzajúceho našou obcou. V tejto tradícií s radosťou pokračujeme, za čo sme boli aj ocenení. Tento rok pribudla ďalšia zastávka z vlastnej iniciatívy mladého občana Nosíc – Tomáša Puchoňa – za čo mu v mene našich občanov ďakujem. S potešením môžeme povedať, že i mladá generácia sa zaujíma o to, ako vyzerá naša obec.

Helena Dunková