Po prestávke vynútenej pandémiou začnú fungovať autoškoly

60

Minister vnútra Roman Mikulec v pondelok 18. mája 2020 absolvoval stretnutie s predsedom Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl Jozefom Roháľom a podpredsedom komory Vojtechom Juríkom. Hovorili najmä o urýchlení procesu vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia.

Skúšobní komisári boli pripravení, čakalo sa len na stanovenie konkrétnych podmienok a opatrení zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR. Odbor dopravnej polície Prezídia PZ na základe toho vydal v stredu 20. mája 2020 príkaz na realizáciu skúšok z odbornej spôsobilosti. Okamžite začala koordinácia s jednotlivými autoškolami a dlhoočakávané skúšky sa spustia podľa dohôd.

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú povinné dodržiavať nasledovné pravidlá:

  • vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
  • praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora; pri konaní skúšky sa počet osôb rozširuje o jedného skúšobného komisára prítomného v kabíne vozidla,
  • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
  • medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka v trvaní najmenej 15 minút,
  • pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice).

Zdroj: minv.sk, foto: pixabay