Pokyn č.5 k minimalizovaniu šírenia COVID-19 v meste Púchov

533

Mesto Púchov vydáva už v poradí piaty dokument opatrení, ktoré PRIKAZUJE a ODPORÚČA primátorka mesta, Katarína Heneková, schválených na dnešnom zasadnutí mestského krízového štábu – v súvislosti s novými nariadeniami Úradu vlády k súčasnej situácii týkajúcej sa koronavírusu.

S účinnosťou od utorka 24.03.2020 do odvolania primátorka mesta PRIKAZUJE:

– ponechať zákaz organizovania všetkých verejných športových, kultúrnych, spoločenských akcií a podujatí, ktoré organizuje mesto alebo organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (divadlá, koncerty, kino, výstavy…),

– zabezpečiť každodennú dezinfekciu mestského úradu a priestorov mestskej polície, mestskej knižnice a v sídlach mestských spoločností účinným dezinfekčným virucidným prostriedkom,

– ponechať uzatvorené Denné centrum seniorov, nachádzajúce sa v budove SOV, Námestie slobody 1401,

– ponechať uzatvorenú mestskú knižnicu s výnimkou realizácie projektu zapožičania si kníh na vyplnenie voľných chvíľ v tomto období – bezkontaktným vyzdvihnutím, podľa osobitného pokynu,

– ponechať uzatvorené objekty mestskej plavárne, saunu, zimný štadión, športovú halu a ostatné mestské športoviská na území mesta,

– zabezpečiť vstup do akéhokoľvek zariadenia (úrad, autobusy, obchody, zdravotné zariadenie, lekárne, …) výhradne s ochrannými prostriedkami na tvár, t. j. ochranné rúško,

– prevádzkovateľovi mestskej autobusovej dopravy pravidelne udržiavať čistotu v celom svojom vozovom parku a každodenne zabezpečovať dezinfekciu interiéru autobusov, a upravovať aktuálny cestovný poriadok v nadväznosti na aktuálne zmeny v počte cestujúcich,

– neposkytovať priestory mesta a mestských spoločností na organizovanie verejných a hromadných podujatí,

– zabezpečiť vstup na cintoríny len v ochranných rúškach, dbať na to, aby ručné kondolencie na konci obradu neprebiehali a pravidelne dezinfikovať domy smútkov a obradnú sieň.

Od utorka 24.03.2020 do odvolania primátorka mesta ODPORÚČA:

– prevádzkovateľovi mestskej autobusovej dopravy pravidelne zabezpečovať dezinfekciu najfrekventovanejších autobusových čakárni v Púchove

– automaticky predlžovať bezplatne platnosti:

 – zliav na dopravných kartách MAD Púchov v kategóriách: osoby zdravotne ťažko postihnuté, držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S, sprievodca ZŤP-S, ktorý je držiteľ Púchovskej čipovej karty, invalidný vozík alebo vodiaci pes, občania nad 65 rokov, ktorí sú držitelia Púchovskej čipovej karty,

 – dopravných kariet MAD Púchov vo všetkých kategóriách, s tým, že platnosti dopravných kariet a zľavy na nich budú posunuté automaticky bez nutnosti podania žiadosti v PIC, a to do 30.04.2020 s možnosťou ďalšieho predĺženia podľa aktuálnej situácie s koronavírusom COVID-19,

– dôchodcom, aby pre riziko ochorenia COVID-19 vychádzali zo svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch, , eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi a aby radšej požiadali o pomoc iných alebo využili deklarovanú pomoc mesta Púchov spočívajúcu v asistenčnej pomoci pri nákupoch,

– verejnosti zamestnancov mestského úradu a poslancov Mestského zastupiteľstva kontaktovať výlučne elektronicky alebo telefonicky,

– verejnosti obmedziť osobný kontakt so štátnymi orgánmi a úradmi a komunikovať aj s nimi najmä písomnou formou, či telefonicky,

– platby na účet mesta vykonávať bezhotovostne, podania adresované MsÚ zasielať poštou alebo elektronicky,

– občanom sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä Úradu

verejného zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne alebo Považskej Bystrici,

POMOC MESTA PÚCHOV

Mesto Púchov:

– pokračuje v zabezpečovaní asistenčných služieb s nákupom základných potravín, dezinfekcie a liekov pre seniorov, ZŤP občanov a osamelých občanov a občanov v karanténe, na objednanie ktorých sa zriadilo dostatočné množstvo telefónnych liniek,

– spustí od 24.03.2020 distribúciu jednorazových ochranných rúšok pre každého obyvateľa vo veku 65+ ,

– pokračuje v distribúcií bavlnených ochranných rúšok pre seniorov, ZŤP občanov a osamelých občanov, a ďalších, ktorí o to požiadajú prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky,

– zabezpečí pre opatrovaných občanov dovoz stravy – obedov počas pracovných dní,

– ponúka občanom mesta službu zapožičania si kníh na vyplnenie voľných chvíľ v tomto období – bezkontaktným vyzdvihnutím

– pokračuje v zabezpečení dodávky pitnej vody pre obyvateľov Púchova bez prístupu k pitnej vode – každú stredu v dopoludňajších hodinách na ulici J. Smreka v Púchove v spolupráci s Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

Primátorka informuje a upozorňuje občanov na dodržiavanie opatrení Vlády SR – Ústredného krízového štábu , Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Hlavného hygienika SR zo dňa 23.03.2020, a to najmä na nasledovné opatrenia:

– prerušuje sa vyučovanie v období od 30.03.2020 až do odvolania,

– zrušené sú písomné maturity, ústne budú do dvoch týždňov od obnovenia výučby, najneskôr do 30.06.2020,

– ruší sa Testovanie 9, teda monitor, ktorý píšu žiaci 9. ročníka a žiaci 4. ročníka osemročných gymnázií,

– prihlášky na stredné školy treba podať do 15.05.2020, žiaci nepotrebujú potvrdenie od lekára,

– prijímacie pohovory na stredné školy budú najneskôr do 30.06.2020,

– zápisy do základných škôl by sa mali konať v druhej polovici apríla bez osobnej prítomnosti detí, v tejto súvislosti mesto vydá samostatné usmernenie,

– podávanie žiadostí do materských škôl bude počas celého mája, v tejto súvislosti mesto vydá samostatné usmernenie,

– dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim,

– zakázané sú návštevy v domovoch dôchodcov,

– posúvajú sa povinnosti vykonávať preventívne zdravotné prehliadky v práci,

– denné stacionáre sa uzatvárajú,

– štátne inštitúcie budú môcť využívať lokalizačné dáta telekomunikačných operátorov,

– predajne potravín, mäsa, chleba, ovocia a zeleniny, obchody s krmivom pre zvieratá, drogérie, predajne novín a časopisov budú v nedeľu uzatvorené,

– v obchodných prevádzkach budú špeciálne otváracie hodiny pre dôchodcov nad 65 rokov, a to v čase od 9:00 hod do 12:00 hod,

– pre študentov je zrušená bezplatná železničná doprava, a to až do termínu uzavretia škôl,

– dôchodcovia sa vyzývajú, aby necestovali hromadnou dopravou, resp. aby ju využívali len v nevyhnutných prípadoch a aby vychádzali z domu len z úplne nevyhnutných dôvodov,

– bola zavedená povinnosť nosiť ochranné rúška, ktoré zakrývajú nos a ústa, na verejnosti, teda mimo svojho domu či bytu,

– v akomkoľvek rade, ktorý sa vytvorí hocikde, musia stáť ľudia minimálne dva metre od seba,

– od 30.3. 2020 sa bude pri vstupe do všetkých nemocníc, fabrík, obchodov merať teplota čela. Mestský úrad je až do ODVOLANIA pre verejnosť uzavretý. Zamestnanci mestského úradu budú služby občanom poskytovať naďalej prostredníctvom e-mailov aj telefonického kontaktu. Podateľňa je zabezpečená pri vchodových dverách zvončekom vo vymedzenom čase.

Vyzývame občanov k disciplinovanému správaniu sa, k zodpovednému prístupu k svojim blízkym, ku kolegom a k zachovaniu pokoja a rozvahy. Všetko o aktuálnej situácii na Slovensku, spolu s odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na www.uvzsr.sk alebo webstránke Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk .

V Púchove, dňa 24.03.2020

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta