Primátor ocenil najlepších žiakov

288

Primátor mesta Rastislav Henek vo štvrtok 23. júna v Malom župnom dome vyznamenal 54 žiakov púchovských základných škôl, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času za ich vynikajúce študijné a mimoškolské výsledky v školskom roku 2015/16. Vo svojom príhovore im povedal: „Zo sledovania rôznych športových pretekov ste určite vypozorovali, že ak pretekár úspešne vyštartuje, má veľkú nádej na víťazstvo. Rovnako to platí aj v škole a vo vašom každodennom živote. Ziskom dobrých základov vedomostí v našich školách si vytvárate predpoklad na úspešné ďalšie štúdium.“ Ďalej poďakoval za dobrú prácu prítomným pedagógom. Slávnosť „okrášlili“ svojimi umeleckými vystúpeniami žiaci ZUŠ.
-sf-