Cestu Rozpralesom absolvovalo viac ako 420 detí

312

V nedeľu 12. júna popoludní si na prírodný amfiteáter Ilonka spravili výlet rodiny s deťmi. Uskutočnil sa tu už 3. ročník podujatia „Cesta Rozpralesom“, ktoré organizovalo občianske združenie (OZ) Mŕtva kosť v spolupráci s mestom Púchov a ďalšími dobrovoľníkmi.

História tohto podujatia siaha do hlbšej minulosti, kedy „Cestu rozprávkovým lesom“ organizovali púchovskí turisti, neskôr skauti a divadelné súbory pod názvom „Rozprales“. Dobrovoľníci z OZ Mŕtva kosť sa snažia vymyslieť vždy niečo nové a originálne, aby sa odlíšili od ciest rozprávkovými lesmi v okolí. „Cestu Rozpralesom sme začali robiť z dôvodu verejnej objednávky po takto zavedenom podujatí v meste a v danom okamihu to nemal kto robiť. Zobrali sme to ako výzvu a dnes nás veľmi baví organizovať podujatie pre vďačných návštevníkov, akými sú deti. Najkrajšia, no zároveň aj najťažšia časť je vymýšľanie nosnej témy či vyrábanie stanovíšť. Tento rok nám veľmi pomohli dvaja asi najkreatívnejší ľudia v meste – detský režisér Peťo Hudák a grafička Maja Balážová. Vyzdvihnúť však treba aj všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa k nám pridali a pomáhali na stanovištiach. Boli to deti z divadelného súboru Ochotníček, naša členská základňa, či úplne externí ľudia,“ povedal o prípravách predseda OZ Mŕtva kosť Andrej Rafaj. Tento rok bolo úlohou detí vyslobodiť princeznú zo zakliatej komnaty. Pri vstupe do areálu dostali účastníci mapku, podľa ktorej sa vedeli zorientovať v priestore medzi dvanástimi stanovišťami. Po splnení úlohy – na každom z nich získali deti kľúč v podobe nálepky, za čo ich na konci prechádzky „Rozpralesom“ odmenila vyslobodená princezná. Okrem súťaží mohli deti vyskúšať lanovku, maľovanie na tvár, streľbu z luku alebo sa vyfotografovať s drakom. Podľa organizátorov si na Ilonku na Lachovec našlo cestu viac ako 420 detí v sprievode rodičov. „Návštevnosť bola nad naše očakávania a osobne si myslím, že to bola zatiaľ naša najlepšia Cesta Rozpralesom. Teraz si musíme trochu vydýchnuť a už v lete pripravujeme ďalšiu akciu pre deti v parku za Župným domom. Bude to úplne niečo iné a sami sa už tešíme na ďalšiu výzvu. A určite môžeme sľúbiť, že Cesta Rozpralesom 2017 bude ešte lepšia a rozprávkovejšia,“ uzavrel Rafaj.
-pam-

Rozprales_web2

 

 

 

 

 

Rozprales_web3