Protestná iniciatíva „Mestám a obciam zhasína nádej“

104

Komora miest ZMOS odobrila návrh protestnej iniciatívy s názvom „Mestám a obciam zhasína nádej.“ Ide o aktivitu, v rámci ktorej samosprávy zhasli na pol hodinu verejné osvetlenie a takto vláde signalizujú nespokojnosť. Komora miest ZMOS preto schválila, a na všetky mestá a obce apelovala, aby dňa 30. januára 2023 v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. vypli časť verejného osvetlenia a vyslali tak vláde signál o potrebe veľmi rýchlej a účinnej pomoci v oblasti cien energií.

Zároveň samosprávam odporučila, aby prostredníctvom obecných rozhlasov, web stránok, sociálnych sietí a každým ďalším dostupným komunikačným spôsobom informovali:

„Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých  rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.“

Mesto Púchov, ktoré je súčasťou ZMOS-u, sa do protestnej iniciatívy zapojilo a VEREJNÉ OSVETLENIE VYPLO V ULICIACH: ŠTEFÁNIKOVA, KOMENSKÉHO, NÁMESTIE SLOBODY A ZA CINTORÍNOM.

ZMOS, MsÚ Púchov, foto: PTSM