Púchov získa príspevok 1,33 mil. eur na autobusové nástupište

205

Minulý týždeň po dlhom čakaní bola na mestský úrad doručená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v zmysle ktorej zmluvy nám Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR poskytne sumu 1.330.668,51 eur na modernizáciu autobusovej stanice na železničnej stanici v Púchove. Zmluvu som s veľkým nadšením ale i očakávaním podpísala, pretože o tento projekt sme ako mesto bojovali už niekoľko rokov. Získanie finančných prostriedkov na tento účel z externých zdrojov je veľkým úspechom pre naše mesto. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1.400.703,70 eur. Teraz je pred nami proces verejného obstarávania na dodávateľa prác a jeho kontrola ale ja verím, že v jesennom období začnú samotné stavebné práce a po ich skončení sa Púchov bude pýšiť krásnym autobusovým nástupišťom.

Katarína Heneková