Púchovská kultúra ŽIJE… online

287

Aj keď momentálna situácia a pohľad na budovu divadla nasvedčuje tomu, že „skapal pes“, nie je tomu tak! V tomto neľahkom čase je kultúra práve najviac poznačená opatreniami ÚVZ SR. My, pracovníci kultúry, neustále hľadáme možnosti prezentácie našich folklórnych súborov, divadelných súborov a v neposlednom rade aj kurzov, ktoré sú veľmi žiadané.

Činnosť folklórnych a divadelných súborov

Tesne pred Vianocami sme Vám prostredníctvom facebookovej stránky Divadla priniesli do Vašich domovov veľmi milú vianočnú vinšovačku, v ktorej sa prezentoval folklórny súbor Biela voda pod vedením Mgr. Žanety Littovej. A práve takýmto online spôsobom by sme Vám chceli predstaviť prácu našich folklórnych a divadelných telies, kurzov.

Folklórny súbor Váh je akousi výkladnou skriňou púchovského folklóru. Väčšina členov po absolvovaní a príprave vo folklórnom súbore Biela voda sa stane členom FS Váh. Jeho vedúca Mgr. Lucia Šarišská a vedúca FS Biela voda Mgr. Žaneta Littová sa veľmi aktívne snažia zapojiť do pracovného procesu s deťmi cez rôzne komunikačné platformy. FS Biela voda sme si teda už predstavili na FB Divadla Púchov v spomínanom „Vianočnom pásme“. FS Váh so svojimi členmi skúša individuálne – online. Už teraz sa tešíme na nejakú zaujímavú ukážku ich činnosti.

Divadelné súbory pracujú taktiež v obmedzenom režime. Aj napriek tomu sú v neustálom virtuálnom spojení a pracujú na príprave nových predstavení. Nie je to jednoduché, pretože osobný kontakt členov divadelných súborov je veľmi dôležitý. V súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou nás mrzí, že divadelný súbor D121 nestihli v novembri odpremiérovať svoju veľmi peknú bábkohru „Líškanie“, avšak sľúbili, že sa nám s ňou predstavia cez FB Divadla. Tešíme sa a ďakujeme Majka Valachová a Marcel Drobný za komunikáciu a spoluprácu.

Divadelný súbor Makyta má veľké plány. Snažia sa o naštudovanie novej hry, avšak opäť sa musia prispôsobiť momentálnej situácii. Umelecký vedúci divadelného súboru Makyta pán Peter Pantúček a členovia súboru sú pripravení predstaviť svoje virtuálne skúšky (čítačky) opäť prostredníctvom FB Divadla. Veríme, že v krátkom čase nazrieme i do ich divadelnej „kuchyne“.

Detské divadelné štúdio Ochotníček má v našom meste veľmi dlhú históriu. Koncom roka 2020 sme si pripomenuli 50-te výročie jeho založenia. Vedúci súboru je Peter Hudák, ktorý si už čo – to pamätá… Okrem toho, že sa s deťmi – členmi divadelného súboru Ochotníček spája online, povedal:

„V roku 2020 uplynulo päťdesiat rokov od založenia detského divadelného štúdia Ochotníček. Korona kríza však zmietla zo stola všetky plány na veľkolepú oslavu s novou premiérou, pohostením, diplomami a slávnostnými prejavmi… Päťdesiat obehnutí nie je predsa len štyridsaťdeväť… Tradícia káže podobné výročie dôstojne osláviť. Verím, však, že nie pre tú okrúhlu číslovku, ale pre radosť z nevšednosti času stráveného s deťmi, pre ich náklonnosť a dôveru, pre ich nekonečnú fantáziu, tvorivosť a neochvejnú vieru v šťastné konce. Pre radosť nás všetkých“. Ostatné prekvapenia v súvislosti s výročím súboru budeme naliehavo sledovať na našej FB stránke.

Kurzy pokračujú vo svojej činnosti online

Obdobie poznačené pandémiou sa odrazilo a odráža aj v našich fyzických aktivitách – mnohí z nás, ktorí sme pravidelne prichádzali na organizované cvičenia, sa nevieme prinútiť zacvičiť si doma bez pokynov a dohľadu cvičiteľa. Niekto lektora nepotrebuje, niekomu stačia vychádzky do prírody, alebo si nájde iné koníčky na vyplnenie voľného času.

Púchovská kultúra, s.r.o. v snahe neprerušiť úplne činnosť kurzov, ponúka možnosť absolvovať od 1.februára 2021 kurz BODY BALL a cvičenia online. Každý z nás sa pomocou aplikácií v mobile, alebo notebooku môže spojiť so svojím lektorom/lektorkou, a takto absolvovať doma hodinové cvičenie. Púchovská kultúra s.r.o. s lektorkou kurzu Body ball Ing. Jankou Hrašnovou Vás dievčatá, ženy, touto cestou chceme osloviť, s ktorými sme začali v októbri cvičenie na fit lopte, aby sa pridali. „Dievčatá, rada sa s vami uvidím aspoň online. Dajte vedieť, či máte záujem.“ – Teší sa na Vás Janka Hrašnová (janula2011@gmail.com).

Lektorka kurzu ORIENTÁLNE TANCE INTISAR Danica Kodčíková už otvorené kurzy od marca nemohla doučiť a tak sa rozhodla robiť výuku cez internet, resp. pripravovala svojim členkám videá, kde najskôr vysvetlila tanečné spojenia a potom si celé spojenie mohli s ňou zatancovať. V prípade záujmu žien a dievčat o takýto kurz by sa prípadne mohol využiť aj tento online priestor. Záujemkyne sa môžu už teraz prihlasovať na email kodcik.dance@gmail.com

Pandémia sa dotkla aj PILATES cvičenia. Lektorka kurzu pani Janka Rafajová Barabášová (janarb@centrum.sk) od marca minulého roku bola nútená cvičiť formou online cvičení. Záujem o pilates je týmto spôsobom veľký. Večerný pilates je každý deň iný. Rozdala pomôcky a tak cvičia s owervalom, fitloptou, flexigumou, s kĺzavým diskom a doba pandémie ich naučila využívať pri cvičení knihu, palicu, zrolovanú deku, ba i valček na cesto. Každé cvičenie sú radi, že sa vidia, povzbudia a prehodia zopár slov. Už teraz lektorka kurzu a ženy veria, že sa čoskoro objímu a zacvičia si u nás v Divadle v Púchove.

Lektorka kurzu KALANETIKY pani Lenka Dašková nahrala v jarných mesiacoch video základných cvičení kalanetiky, ktoré poskytla viacerým ženám. Ak máte i Vy záujem, napíšte na lenkadaskova09@gmail.com, video Vám určite zabezpečíme.

Pripravujeme i obľúbený kurz JOGY s lektorkou pani Annou Gunišovou a kurz ŠITIA s Ľubicou Ondrušovou, ktoré si v súčasnej dobe pripravujú novú koncepciu výuky. Zahájenie uvedených kurzov oznámime v dostatočnom časovom predstihu na osobitných plagátoch, www.kultura.puchov.sk a na FB Divadla Púchov.

Súčasná pandemická situácia nás zastavila v každodennom kolotoči povinností a priniesla chmúrne myšlienky zo všetkých strán. Ale nezabránila tomu, aby vás všetkých lektorka KREATÍVNYCH KURZOV pani Anna Jakubíková príjemne prekvapila v spolupráci s Púchovskou kultúrou. Už teraz sa môžete tešiť na množstvo nových kreatívnych kurzov. Nezabúdajme na to, že všetky kreatívne a výtvarné techniky prinášajú so sebou relax a pohodu, ktoré tak všetci budeme potrebovať v maximálnej miere a sú odporúčané odborníkmi na psychiku človeka. V prípade záujmu Vás budeme kontaktovať, potrebné informácie uverejníme na www.kultura.puchov.sk, na FB Divadla Púchova a na osobitných plagátoch.

Vďaka kultúre, folklórnym súborom, divadelným súborom, kultúrnym podujatiam, výstavám, kurzom, vznikli mnohé priateľstvá, nové rozmery spolupráce, ktoré sú aj našou pohonnou hmotou. Veľmi sa tešíme na obdobie, ktoré príde po korone a budeme si plnými dúškami vychutnávať atmosféru kultúry a kultúrnych podujatí.

Tešíme sa na Vás.

Pracovníci Púchovskej kultúry, s.r.o.
Foto: Slavomír Flimmel