Púchovská televízia zažiarila na celoslovenskej prehliadke

1041

Do celoslovenskej prehliadky tvorby lokálnych televízií, ktorá sa uskutočnila 14. novembra v Prievidzi, Púchovská televízia prihlásila príspevky do dvoch kategórií: spravodajstvo a publicistika. A v oboch z nich zožala veľký úspech.

Odborná porota jej prisúdila absolútne prvenstvo za publicistickú reportáž redaktorky Miroslavy Frankovskej s názvom „Zatajovanie zdravotného stavu detí v materských školách“. Autorka získala zároveň finančnú Cenu Literárneho fondu (dotovanú sumou 500 eur), ktorý je dlhoročným partnerom podujatia, za analytické spracovanie príspevku. Ďalší ocenený príspevok v kategórii spravodajstvo pochádza z autorskej dielne Petra Hudáka, v ktorom spracoval tému invázie dotieravého hmyzu s názvom „Lienky“. Za nápadité spracovanie bol ocenený takisto finančnou Cenou Literárneho fondu (500 eur).
Spolok lokálnych televízií Slovenska (LOToS) organizuje súťažnú prehliadku tvorby lokálnych televízií Slovenska každoročne. Tento rok sa konal jej 17. ročník, do ktorého sa zapojilo 17 lokálnych a regionálnych televízií s 55 príspevkami. Porota, ktorá príspevky hodnotila, pozostávala z renomovaných a uznávaných odborníkov televíznej, žurnalistickej a reklamnej brandže zo Slovenska a Českej republiky.
Púchovská televízia účasťou v celoslovenskej prehliadke na seba po dlhých rokoch opäť upozornila kvalitou svojej tvorby. Blahoželáme.
-red-