Púchovské hasičské deti na domácej pôde zabojovali

99

Za krásneho počasia sa uskutočnilo preložene 3. kolo v požiarnom športe detí podľa nových medzinárodných pravidiel prispôsobených i pre prípravku. Aj keď bol štart posunutý o 1 hodinu, deti boli trpezlivé. Pretekov sa zúčastnilo 39 pretekárov vo výstupe na hasičskú vežu a 70 pretekárov v behu na 60 m cez prekážky. Súťaž zahájil predseda DHZM Jozef Ridzik st. s viceprimátorom mesta Mgr. Petrom Bilíkom a podpredsedom Slovenského zväzu pre požiarny šport Ing. Romanom Huliakom. Veliteľ Ing. Koukal sa začiatku nemohol z rodinných dôvodov zúčastniť.

Začínalo sa výstupom na hasičskú vežu starším dorastom kvôli ochrannej siete, kde títo pretekári liezli až do druhého okna. Po ich ukončení sa rýchlo musela dať sieť dole, aby nastúpil mladší dorast a potom začínali najmladší pretekári v prípravke, ktorý liezli len po prvé okno z bezpečnostných opatrení a istení na ochrannom zariadení, kde si na spínacom zariadení sami zastavovali čas. Trochu nám zlyhala technika spínacieho zariadenia, ale problém bol rýchlo odstránený vďaka technikovi Milanovi Jantovi.

Po ukončení sa deti preorientovali na 60 m beh cez prekážky, kde si deti nič nedarovali a podávali vynikajúce výsledky. Naše nové deti podávali celkom dobré výsledky aj napriek tomu, že len začínajú pôsobiť v tomto športe. U starších sme mali problém s dvoma pretekármi – Alexandrom a Zakom, či nastúpia do súťaže kvôli zraneniam. Nakoniec sa zúčastnili súťaže a podali výkon, ktorý zodpovedal momentálnej situácií. Výborne nám zabojovala Simona Sečkárová a Matej Valach. Po ukončení sa deti už tešili na vyhodnotenie, ktoré už predbežne vedeli ako sú na tom. Po ukončení predseda DHZM Púchov im poprial do budúcnosti veľa športových úspechov a hodne zdravia.

Veľké poďakovanie patrí našim členom, ktorí sa podieľali na príprave ako i ostatným, ktorý pomohli pripraviť tak krásnu súťaž v duchu tradícii hasičstva v Púchove. Pevne veríme, že v budúcnosti sa to ešte zlepší.

Jozef Ridzik st., predseda DHZM Púchov