Nové miesta v kolumbáriu na mestskom cintoríne

174

Mesto ukončilo realizáciu investičnej akcie mesta „Kolumbárium – ďalšia etapa“, čo predstavuje nových 54 buniek. Cena investície pre vysúťaženého dodávateľa AKTIV PRO s.r.o. je 48.699,56€.

Foto: Slavomír Flimmel