Púchovskí dôchodcovia sa stretli na výročnej schôdzi

158

V pondelok 21. februára 2022 sa v kinosále Divadla Púchov stretli púchovskí dôchodcovia na svojej výročnej schôdzi. Za účasti poslankyne MsZ Ireny Kováčikovej predsedníčka ZO JDS č.1 Púchov Anna Gajdošíková predniesla Správu o činnosti za rok 2021, v ktorej uviedla:

„V roku 2021 sa nám vzhľadom na pandemickú situáciu znížil počet členov zo 140 na 100. Niektorí členovia sa nám odhlásili, nezaplatili členské a, bohužiaľ, aj skonali. I napriek situácii s Covidom sme sa, keď sa dalo, snažili stretnúť na plavárni v klube, prísť na slávnostné položenie venca v parku, alebo sa zapojiť do akcie vyzdobenia parku pred Divadlom, a to umelými kvietkami, osobnými tekvicami a tiež vyzdobením vianočného stromčeka. Zúčastnili sme sa aj sadenia Covidovej lipy v Europarku.

Zapojili sme sa do 7. ročníka celoslovenskej prehliadky vlastnej tvorby seniorov – členov JDS pod názvom „Z úcty k životu“, kde nás reprezentovala Evka Huťťová. Nakoľko bolo obmedzené stretávanie sa, členovia a členky chodili v malých skupinkách na individuálne prechádzky aj spolu s členmi ZŤP a CVČ. Stihli sme tiež zorganizovať zájazdy na kúpanie v Rajeckých Tepliciach, dvakrát po 50 účastníkov. Plánovali sme stretnutie jubilantov – za I. polrok sme ho aj uskutočnili, za II. polrok, aj keď sme pozvánky rozoslali, sme stretnutie neuskutočnili z dôvodu pandémie. Veľa členov bolo chorých a mnohí mali obavy ísť do kolektívu. Keď sa však dalo, tak sme sa zúčastňovali akcií organizovaných Mestským úradom na Pešej zóne. Veľmi nám chýbali spoločné posedenia pri hudbe a tanci.

Pokiaľ sme mohli, tak sme absolvovali rekondičné pobyty v slovenských kúpeľoch, ktoré nám ponúkli z ústredia JDS, celkom ich bolo 14. Vypracovali sme žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť a uskutočnenie akcií. Bolo nám vyhovené a poskytnuté 600 EUR, čo sme plne využili a zúčtovali. Zapojili sme sa aj do športových hier, ktoré sa konali v Dohňanoch a boli zorganizované okresnou predsedníčkou Elenou Gelnarovou.

Dúfame, že v tomto roku sa situácia zlepší a budeme sa viac stretávať a zúčastňovať sa kultúrneho diania. Všetkým členom prajem veľa zdravia a tým, čo mohli a zapojili sa do akcií, ďakujem.“

Foto: Slavomír Flimmel