Mesto Púchov zavádza zber bioodpadu

251

S príchodom nového roka pribudla samosprávam nová povinnosť vo forme povinného zberu bioodpadu. Mesto Púchov obstaralo nádoby na bioodpad ešte v minulom kalendárnom roku. Nádoby o objeme 240 l budú v nasledujúcich dňoch postupne distribuované do celého mesta.

Na úvod je však nutné ozrejmiť si viacero dôležitých vecí pre správne triedenie bioodpadu:

Čo patrí do hnedého koša?

Do hnedého koša patria zvyšky zeleniny a ovocia, škrupiny od vajíčok, sypané čaje (aj vylúhované), papierové čajové vrecúška (bez spiniek a poplastovaných častí), kávova usadenina, hlina, zvyšky rastlín, lístie, seno, orechové škrupiny či kôstky. Zvyšky ovocia a zeleniny môžu byť aj nahnilé, avšak nesmú byť plesnivé!

Čo do hnedého koša určite nepatrí?

Do hnedých nádob na bioodpad určite nepatria igelitové sáčky, tašky alebo vrecia. Bioodpad nesmie byť umiestnený ani v kompostovateľných vreckách. Nepatria sem ani kosti, ryby, mäso či mliečne výrobky, pečivo, oleje, uhynuté zvieratá, trus zvierat či sklo.

Ktoré domácnosti dostanú hnedé nádoby na zber bioodpadu a ktoré musia triediť bioodpad v kompostéroch?

Hnedé 240 l nádoby budú rozmiestnené v meste, pri bytových domoch a panelákoch. Obyvatelia rodinných domov sú povinní kompostovať bioodpad v pridelených kompostéroch, respektíve vo svojpomocne vyrobených kompostéroch. V prípade, že občanom vzniká väčšie množstvo bioodpadu z kosenia či orezov, ktoré nedokážu skompostovať vo svojom kompostéri, môžu bioodpad bezplatne odovzdať na Zbernom dvore Podniku technických služieb mesta Púchov.

Ako a kam budú vyvážane hnedé nádoby?

Frekvencia vývozu hnedých nádob sa na začiatok stanovuje na 1-krát za 7 dní. V prípade potreby budú na lokality postupom času pridávané ďalšie nádoby, respektíve sa zvýši frekvencia vývozu. Vyzbieraný kompost sa z hnedých nádob preváža na kompostáreň, kde dochádza k zhodnoteniu tohto odpadu. Bioodpad je zložka odpadu, pri ktorej úspešnosť zhodnotenia najviac ovplyvňuje čistota vytriedenia, keďže sa bioodpad z hygienických dôvodov ďalej nedotrieďuje. Vyhodenie odpadu v sáčku či igelitke znehodnotí celý obsah hnedej nádoby, ktorý následne musí putovať na skládku a nie na zhodnotenie!

Čo získame triedením bioodpadu?

Bioodpady nebudú zbytočne končiť na skládke. Kompostovaním bioodpadu vzniká kompost, ktorý má veľký podiel živín, tieto živiny sa následne vracajú naspäť do pôdy. Na triedenie bioodpadu sa dá pozerať aj z ekonomického hľadiska – triedením bioodpadu sa zvyšuje percento separácie a tým sa znižuje množstvo odpadu uloženého na skládke. Šetríme teda hneď dvakrát, platíme za menšie množstvo uloženého odpadu na skládke a vďaka zvýšenej separácii aj menšie poplatky za uloženie odpadu na skládke. Vytriedením bioodpadu zo zmesového odpadu sa zmenší množstvo odpadu a aj zápach, ktorý spôsobuje rozkladajúci sa bioodpad, čo môže mať vplyv na zníženie frekvencie vývozu zmesových nádob.

Veríme že občania mesta zber bioodpadu privítajú a naplno využijú. Ďakujeme, že bioodpad triedite bez tašiek a sáčkov.

Veronika Hantáková, referent odpadového hospodárstva a investičnej činnosti