Rekonštrukcia chodníkov pri železničnej stanici

323

Minulý rok mesto dohodlo rekonštrukciu komunikácie pre chodcov pri železničnej stanici s firmou DOSA Slovakia, s.r.o. Bytča. Išlo o nový asfaltový chodník zo železničnej stanice smerom do mesta a položenie novej dlažby na chodník smerom na Kolonku. Pôvodný termín dokončenia stavby (20.12.2017) nebol dodržaný z dôvodu zimnej údržby ciest. Dopravný inšpektorát nemôže v tomto období vydávať súhlas s použitím dopravného značenia. Z dôvodu, že sa rekonštrukcia chodníkov vykonávala pri ceste 1. triedy, Slovenská správa ciest zastavila na niekoľko mesiacov stavbu. Chodníky sa dokončili až na jar, konkrétne 31.5.2018.

Stav chodníkov v marci 2018:

Stav chodníkov po rekonštrukcii:

Poslanec mestského zastupiteľstva Cyril Crkoň nás upozornil aj na úpravu ostrovčeka pri železničnom podjazde. „Desaťročia zabudnutá a schátralá plocha pod bývalou zastávkou ČSAD na Trenčianskej ulici pri sile sa konečne dočkala jednoduchej a vkusnej revitalizácie. Za nápad a realizáciu patrí vďaka konateľovi podniku PTSM Ing. Milošovi Svobodovi“, napísal do redakcie PN poslanec C. Crkoň a priložil dve fotografie.

Pôvodný stav:

Súčasný stav: