Rokovali dobrovoľné hasičské zbory

135

DHZ Nosice oslavoval 6. januára 2024 už 98 rokov svojej existencie. Dňa 24. februára na výročnej členskej schôdzi hodnotil uplynulý rok, oceňoval a zároveň predstavil plány na nasledujúcu sezónu. Primátorka mesta Katarína Heneková sa po schôdzi vyjadrila: „Určite si zaslúžia za svoje nasadenie pre Nosice a mesto Púchov, ale aj za svoje víťazstva, ktoré dosahujú Nosické ŽABKY, našu pozornosť a rešpekt. Ďakujem za pozvanie a možnosť byť aspoň chvíľu súčasťou zhodnotenia roku 2023 a pozdraviť DHZ a popriať veľa úspechov v novej sezóne.“

V nedeľu 3. marca 2024 na výročnej schôdzi hodnotil predchádzajúci rok a predstavil svoje plány pre rok 2024 DHZ Púchov. Stretnutia sa zúčastnili aj hostia – primátorka Katarína Heneková, predseda územneho celku p. Papuča, hasiči a hasičky z Brumova, Vysokej nad Kysucou i zástupca územného celku Žilina. Primátorka poďakovala DHZ Púchov za spoluprácu v oblasti športovej práce s deťmi, záchranných prácach a zablahoželala predsedovi J. Ridzikovi k životnému jubileu.

Foto: Slavomír Flimmel