Rozhovor s indickou učiteľkou jógy Jaiwanti Singh

1059

V priebehu tohto leta došlo v Púchove k zaujímavej udalosti – púchovskí karatisti a ich priatelia zorganizovali v spolupráci s CVČ ZŠ Gorazdova priateľské stretnutie, na ktorom si mohli zacvičiť pod vedením slečny Jaiwanti Singh.

Jaiwanti Singh je absolventka štúdia jogy na Uttarakhand Sanskrit University a pracovníčka zastupiteľského úradu Indickej republiky, ktorá prijala ako jednu zo svojich úloh na Slovensku aj výučbu jogy. Na plnenie tejto úlohy využila svoju osobnú návštevu v Púchove, pri ktorej nám poskytla krátky rozhovor.

Čo je to joga?

Joga je umenie a veda zdravého života. Je to disciplína ovládania myšlienkových vĺn. To prináša hlbšie vedomie na každej úrovni našej existencie a tiež sebauvedomenie. Existujú štyri cesty jogy:

Karmajoga (cesta činu) je čin bez očakávaní, nesebecké služby ľudstvu a služby bez myšlienky osobného zisku. Zákonom karmajogy je „ako si zaseješ, tak budeš žať“. Nejde o to, čo robíte. To postoj k činom určuje karmajogu.

Bhaktijoga (cesta oddanosti) – táto cesta je pre tých, ktorí sú emocionálnej povahy. Prostredníctvom modlitby, uctievania a rituálu sa veriaci podvoľuje bohu. Je to prístup bezpodmienečnej lásky a oddanosti vkladanej do boha.

Džňánajoga (cesta poznania) je cestou poznania, múdrosti a introspekcie. Sú to metódy na pochopenie najvyššieho ja, sveta, vzťahu medzi sebou a nimi.

Rádžajoga (kráľovská cesta) je spôsob na dosiahnutie samádhi. Je to metóda ovládania myšlienkových vĺn zmenou našej duševnej a fyzickej energie na energiu duchovnú. Prax ôsmich končatín (daná Mahirišim Pataňdžalim) človeku pomáha ovládať telo, energiu, zmysly a myseľ vedie k osvieteniu.

Akú úlohu zohráva joga v indickej spoločnosti dnes?

V dnešnej dobe chcú ľudia prijať jogu ako súčasť životného štýlu. V dôsledku toho sú ochotní ju prevziať ako poprednú kariérnu možnosť. Sektor vzdelávania dnes prichádza s mnohými certifikátmi, diplomami alebo študijnými programami. Indický systém medicíny (AYUSH) praktizuje jogu ako ozdravný proces. Na mnohých univerzitách sa stala súčasťou školských osnov. V súvislosti s nárastom praktizovania jogy medzi ľuďmi sektor zdravotníctva rozširuje svoje zariadenia.

Môžete nám povedať niečo o Vás osobne – ako ste sa dostali do Bratislavy a aká je Vaša úloha na Slovensku?

Indická vláda chce prezentovať jogu a indickú kultúru vo svete, takže do sveta posiela kvalifikovaných učiteľov. Absolvujeme písomnú skúšku, praktickú skúšku a tiež pohovor. Potom nám poskytnú orientačný program na zdokonalenie našich zručností. Mojou úlohou na Slovensku je zdarma poskytovať tradičnú indickú jogu, aby ľudia pochopili čo vlastne joga je, pretože dnes si ľudia myslia, že joga znamená robiť ásany (fyzické cvičenia).

Všetci veríme, že slečna Jaiwanti nebola v Púchove posledný raz a budeme ju mať možnosť privítať opäť. Na cvičení budú vítaní aj ďalší priatelia jogy, aby naviazali priame kontakty so slečnou Singh. V prípade záujmu cvičiteľov a cvičencov jogy z Púchova a okolia je možné kontaktovať Ing. Františka Komoru (0905 622 409).

Zhovárala sa Martina Kunstová.