Rozhovor s novou prednostkou mestského úradu JUDr. Ivetou Brindzovou

599

V piatok 1. februára primátorka mesta Katarína Heneková predstavila pracovníkom mestského úradu novú prednostku – JUDr. Ivetu Brindzovú. Pri tejto príležitosti jej Púchovské noviny položili niekoľko otázok.

Môžete našim čitateľom prezradiť niečo o sebe? Odkiaľ pochádzate, kde ste študovali a kde v súčasnosti bývate?

Som rodáčka z Dohnian, kde som prežila detstvo a mladosť. Školské povinnosti som si plnila v Púchove – najskôr na ZŠ Komenského a neskôr na gymnáziu, na ktoré mám príjemné spomienky. Maturovala som však na jazykovom Gymnáziu v Banskej Štiavnici, na ktoré som v štvrtom ročníku prestúpila z dôvodu, že táto škola ako jedna z mála na Slovensku ponúkala v tej dobe rozšírenú výučbu anglického jazyka. Vysokoškolské roky som strávila v Bratislave, kde som na Právnickej fakulte Univerzity Komenského študovala právo. Po ukončení štúdia som sa vydala, s rodinou bývame v dome v Lysej pod Makytou.

Aké boli vaše doterajšie pracovné zaradenia?

Svoju profesionálnu kariéru som začala na Okresnom úrade v Považskej Bystrici, na katastrálnom odbore, kde som pracovala ako právnik. Na katastrálny odbor som sa vrátila v marci 2016, avšak na Okresný úrad Púchov, kde som pôsobila až doteraz ako vedúca tohto odboru. Najvýznamnejšiu a zatiaľ časovo najdlhšiu časť môjho profesionálneho života som sa venovala advokácii, najskôr ako advokátsky koncipient a od roku 2004 som pôsobila v Púchove, kde som mala advokátsku kanceláriu. Venovala som sa najmä občianskemu, rodinnému a pozemkovému právu. V menších mestách (ako je napr. aj Púchov) nefunguje úplná špecializácia advokáta na istú časť práva, záber advokáta je tak veľmi široký, jeho klientela je rozmanitá a stretáva sa s rôznymi právnymi problémami a situáciami, ktoré sa vyskytujú v osobnom a pracovnom živote či podnikateľskom prostredí. Tak aj ja som zastupovala a poskytovala právnu pomoc mnohým subjektom a osobám, medzi nimi aj niekoľkým obciam a mestám. Takmer 15 rokov som zastupovala najväčšieho správcu bytových domov v našom regióne, takže mám bohaté skúsenosti so správou bytového a nebytového fondu. Verím, že všetky doteraz nadobudnuté skúsenosti a vedomosti dokážem zužitkovať aj na novej pozícii.

Našich čitateľov by zaujímali aj vaše rodinné pomery, prípadne vaše záľuby, ktorým sa venujete vo voľnom čase.

Ako som spomínala, som vydatá, manžel podniká v oblasti marketingu a reklamy. Mám dve deti, ktoré mi robia radosť. Dcéra navštevuje Gymnázium v Púchove a syn chodí na ZŠ J.A.Komenského a aktívne sa venuje hokeju. Práve hokej v súčasnosti celej rodine zaberá veľa voľného času, keďže so synom chodíme na zápasy a turnaje. Okrem trávenia času s rodinou patrí medzi moje záľuby história, zdravý životný štýl a móda. A zrejme patrím medzi tých šťastlivcov, pre ktorých je práca zároveň koníčkom, pretože právo ma naozaj baví a snažím sa v ňom neustále zdokonaľovať.

Aká bola vaša motivácia, s ktorou ste sa rozhodli prijať funkciu prednostky mestského úradu?

Priznám sa, že keď mi súčasná primátorka ponúkla túto funkciu, veľmi dlho som sa rozhodovala a zvažovala za a proti. Počas volebnej kampane, ktorá bola agresívna a konfrontačná, plná pseudokáuz a zavádzania, som si povedala, že tohto ja nechcem byť súčasťou. A stalo sa. Potvrdilo sa to staré známe „nikdy nehovor nikdy“. S Katkou sme boli kolegyne, mala som možnosť osobne ju poznať, zdieľala som s ňou radostné i tie ťažké obdobia jej života. Poznala som jej zodpovedný prístup k práci, vytrvalosť a odhodlanie, ochotu pomáhať ľuďom a snahu meniť veci k lepšiemu. Jej postoje a životné hodnoty, podobné mojim, ma presvedčili, že naša spolupráca by mohla fungovať a mohla by priniesť reálne výsledky pre toto mesto.

S akými predsavzatiami a plánmi nastupujete do novej funkcie?

Funkcia prednostu mestského úradu spočíva najmä v riadení a organizácií mestského úradu a jeho pracovníkov. Predstavuje výkonnú zložku v riadení mesta, má zabezpečiť aby „všetko“ fungovalo na úrovni zabezpečovania služieb smerom k občanom a podnikateľským subjektom v meste, smerom k voleným orgánom mesta ako i vo vnútri samotného mestského úradu. Ak mám svoju funkciu začať vykonávať odborne a dobre, považujem za prvoradé oboznámiť sa v najbližších dňoch a týždňoch s organizačnou štruktúrou mestského úradu, s internými právnymi normami, ktoré upravujú chod mestského úradu, s procesmi a činnosťami, ktoré mestský úrad zabezpečuje a to v interakcii s pracovníkmi jednotlivých oddelení mestského úradu, ktorých budem žiadať, aby ma sami oboznámili s činnosťami, ktoré na svojom úseku vykonávajú. Dajte mi preto prosím čas, aby som najskôr získala základné vstupné informácie a urobila si obraz o fungovaní mestského úradu a zistila v ako stave sa úrad nachádza. Potom budem môcť konkretizovať svoje pracovné plány.

Máte svoje obľúbené životné krédo?

V osobnom živote sa riadim zásadou „Nerob ľuďom to, čo nechceš, aby ľudia robili tebe“ a v pracovnej sfére som zistila, že „Kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod“. Všeobecne pre mňa platí, že nemám rada negativizmus.

Otázky kládol Slavomír Flimmel.