Seniori zvládli leto hrami, spevom a históriou

156

Z bohatých aktivít seniorov denného centra

Už tradične dva letné mesiace Denné centrum seniorov Púchov svoje aktivity cez horúce dni organizuje mimo prostredia klubu v prírode a v púchovskom Europarku. Letné aktivity sme začali spoločne na otvorení Púchovského kultúrneho leta začiatkom júla na pešej zóne. Spolu sme boli na týchto podujatiach šesťkrát. Na stretnutiach v Europarku sme sa zaoberali rôznymi radami skúsenosťami, múdrosťami, či prednáškami. Prvá z nich bola na tému „Horúce dni pod kontrolou“. A aj preto sa stalo pravidlom, že sme sa navzájom kontrolovali v pitnom režime, či máme všetci pri sebe vodu. Aktivity hrami sme mali na rôzne témy. Napr. S cibuľovým chlebom, Melónový štvrtok, Ach tie moje kĺby, Kreslenie na tabuli. Hravo sme zvládli aj zber byliniek na Lazoch.

Športové hry v Europarku, na ktorých nás navštívila aj pani primátorka Katarína Heneková, sme začali témou Uzdravenie pomocou stromov. Hovorili sme o všetkých stromoch v parku, o tom, čo nám dávajú pre naše zdravie a stoja tam desaťročia. Ale aj o tých – napr. ginko, ktoré tam bolo dosadené. Súťaže sme uskutočnili hravou formou tak, aby ich mohli absolvovať všetci účastníci. Hľadali sme príslovia a múdrosti v kríkoch a kvetoch. „Pohni kostrou“ sme nazvali cvičenie a objímanie stromov v parku, ale aj prechádzku. Do tretej súťaže „Traf ma“ sa zapojili ozaj všetci – hádzali sme loptičku do vedra. Na podujatiach v Europarku sme si vždy aj pospevovali. Spievali sme si mnohokrát aj na koncertoch Púchovského kultúrneho leta. Hudba spev a tanec boli aj na našom Anna bále, ktorý sme pre dážď uskutočnili v našom klube a s našou kapelou. Oslávili sme tak všetky letné meniny.

A napokon čo sme urobili pre históriu? Tú sme si pripomenuli aj pri otvorení letnej terasy v Knižnici Vladimíra Roya, básnika, ktorý žil a tvoril aj v našom meste. Samotný Župný dom v Europarku hovorí o púchovskej histórii a pri ňom sme trávili celé leto. Históriou sa niesol aj náš výlet – plný autobus účastníkov strávil spoločne pekný deň v Bytči a Žiline. V Bytči sme navštívili zámocký areál a v ňom sobášny palác, ktorý dal postaviť v 17. storočí palatín Juraj Turzo pre rodinné udalosti, no predovšetkým pre svadobné hostiny svojich sedem dcér. Navštívili sme tam aj výstavu kaligrafie – krasopisu o vzniku písma a jeho vývoja. Všetci si pochutnali aj na výbornej bytčianskej zmrzline. V Budatíne sme navštívili Budatínsky hrad s parkom zo 14. storočia. V jeho priestoroch bola aj zaujímavá výstava drotárstva. Obe historické miesta sme mali s výkladom a veľa informácií sme získali a pocvičili si aj pamäť.

Na konci augusta sme si pripomenuli 79. Výročie SNP a zúčastnili sme sa spomienky na túto udalosť pri pamätníku v Europarku. Horúce leto sme zvládli hrami, spevom a históriou. Ďakujeme nášmu mestu za podporu a pomoc k zvládnutie takýchto zaujímavých podujatí, na ktorých sme si mohli utužiť aj sociálne vzťahy a aktívne využiť chvíle našej staroby.

Emília Luhová, DCS